Annons

Abort en del i människovärdets devalvering

Sofia Nerbrands ledare den 23/4 handlar om några medicinstuderandes aversion mot vissa moment i utbildningen, bland annat att delta vid abort.
Aborträtt • Publicerad 29 april 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Abort bryter mot läkaretikens högsta princip, att rädda liv – inte att utsläcka liv.”, anser skribenten.
”Abort bryter mot läkaretikens högsta princip, att rädda liv – inte att utsläcka liv.”, anser skribenten.Foto: Gorm, Kallestad

Abort anses numera som något självklart att ta till så fort graviditet på något sätt stör karriär, utbildning eller något annat, som anses viktigare än att föda barn. Men fostret är inte bara en ”degklump,” utan verkligen en evighetsvarelse från konceptionsögonblicket.

Människan har fått sitt värde genom att hon ursprungligen är skapad av Gud till ”Guds avbild”. Hon har inte tillkommit genom utveckling genom slumpvisa processer från någon djurart. Läkarvetenskapen visar människokroppens sinnrika uppbyggnad, exempelvis hjärnan som man ännu inte lyckats utforska, som kräver en personlig skapare.

Annons

Människovärdet devalveras genom dagens abortsyn. Abort bryter mot läkaretikens högsta princip, att rädda liv – inte att utsläcka liv. Det strider också mot kristen etik, Guds femte bud: Du ska inte dräpa. Bibelns budord har tidigare varit vägledande för lagstiftning i Sverige, något som också varit till välsignelse för landet.

Därför har läkarstudenter verkligt skäl att avstå från att medverka vid abort. Det är samma skäl som de barnmorskor angav, när nekades anställning i en region för att de inte ville medverka vid abort. Det trots att det råder brist på barnmorskor och andra kollegor var villiga träda in vi abort.

Sedan fri abort intill vecka 18 infördes 1974 torde drygt 1,5 miljoner aborter utförts på svenska sjukhus. Alltså fler än exempelvis invånarna i Skåne. Detta torde få konsekvenser för landet och för enskilda.

I ledaren framhålls vikten av undervisning av studenterna i evolutionsläran. Men tänk om de en gång vid livets slut finner att evolutionsspekulationerna rasar samman och Skaparen träder fram och kräver ansvar för handlingar i livet.

Assar Björkvald

”Sedan fri abort intill vecka 18 infördes 1974 torde drygt 1,5 miljoner aborter utförts på svenska sjukhus. Alltså fler än exempelvis invånarna i Skåne.”
Annons
Annons
Annons
Annons