Annons

Avtalet ger USA oinskränkt makt på svensk mark

Sveriges riksdag kommer i år att fatta ett av de viktigaste besluten som någonsin fattats om vår självständighet som nation – avtalet om försvarssamarbete med USA – Defence Cooperation Agreement (DCA).
Försvarssamarbete • Publicerad 6 maj 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten varnar för att USA:s militär får i det närmaste oinskränkt makt på svensk mark.
Skribenten varnar för att USA:s militär får i det närmaste oinskränkt makt på svensk mark.Foto: Alexander Jensen

DCA har inget att göra med Nato-avtalet, utan det handlar om USA:s förfoganderätt av områden i 17 militäranläggningar i hela vårt land. USA får nästan oinskränkt makt i dessa områden och amerikansk lag gäller för personal, anhöriga och leverantörer. En snabb remissrunda har pågått där bland annat de berörda kommunerna har varit remissinstanser. Man frågar sig oroligt hur många av våra politiker som har lyckats sätta sig in i den 391 sidor långa promemorian och de 34 lagändringar och förordningar som föreslås.

Sverige är skyldigt att rusta upp de anläggningar och områden som berörs. Här i Sydsverige gäller det Revinge, Ravlunda, Kallinge och Halmstad. Men det som USA bygger och förfogar över kommer att vara stängt för svensk insyn och inget i avtalet förbjuder USA att ta in kärnvapen till de vapenförråd de bygger.

Annons

Konflikterna mellan USA och Nato på ena sidan och Ryssland och Kina på andra, har eskalerat. USA:s nya baser i de nordiska länderna kommer att spä på spänningarna. Vid ett krig mot Ryssland spelar de nordiska länderna en viktig roll för USA. Soldater och krigsmaterial måste snabbt kunna förflyttas till östersjöregionen. Att USA väljer att teckna bilaterala avtal i stället för att gå via Nato ger USA fria händer att agera utan att hindras av konsensus bland Natoländerna.

Dessa allvarliga risker har Sveriges invånare inte getts något utrymme att ta ställning till. En nationell kampanj har startat som kräver en folkomröstning om DCA-avtalet, USA-baser och ett kärnvapenförbud i Sverige. Vi har folkomröstat om spriten, högertrafiken och Euron. Därför bör vi kunna folkomrösta om Sveriges säkerhet och fred.

Rysslands krig i Ukraina har påverkat den politiska situationen i hela Europa. Kriget har kommit nära oss. Det är naturligt att Sverige ser över sitt gränsförsvar och vidtar åtgärder. Regeringen konstaterar i DCA-avtalet att ”amerikanska styrkors närvaro bidrar till att stärka Sveriges och regionens säkerhet och stabilitet”. Enligt många kritiker kan det snarare bidra till att vi blir utnyttjade i en kamp mellan stormakter och själva dras in i krig. Vi ökar inte vår egen säkerhet genom att underkasta oss den militära stormakten USA genom att ge upp en del av vår nationella suveränitet.

Anne Rosberg

Hoppfull farmor och fredsaktivist

”Vi ökar inte vår egen säkerhet genom att underkasta oss den militära stormakten USA genom att ge upp en del av vår nationella suveränitet.”
Annons
Annons
Annons
Annons