Annons

Barnen drabbas när föräldrar vägrar samarbeta trots domstolsbeslut

Det är ett allvarligt brott att en förälder hindrar den andra föräldern att träffa det gemensamma barnet. Det sker i allmänhet utan påföljd.
Barnkonventionen • Publicerad 22 november 2022
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trots att Sveriges riksdag beslutat annorlunda är det riskfritt att bortföra ett barn mot den andra vårdnadshavarens samtycke till plats så långt bort från den andra föräldern så att vardagsumgänge omöjliggörs, skriver debattörerna.
Trots att Sveriges riksdag beslutat annorlunda är det riskfritt att bortföra ett barn mot den andra vårdnadshavarens samtycke till plats så långt bort från den andra föräldern så att vardagsumgänge omöjliggörs, skriver debattörerna.Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Antalet vårdnadsmål i domstol ökade kraftigt efter Thomas Bodströms konfliktdrivande lag från 2006 och är idag cirka 6 000 årligen. Antalet barn som drabbas är ännu fler eftersom det kan ingå flera barn i samma vårdnadsmål. Hur många fall av umgängessabotage som förekommer trots domstolsbeslut vet vi inte. Krisande föräldrar lär sig snabbt att systemet premierar den som vill ha barnet för sig själv, hämnas på den tidigare partnern eller få större bidrag genom att vägra samarbeta och därigenom få ensam vårdnad och utökat umgänge.

Trots att Sveriges riksdag beslutat annorlunda är det riskfritt att bortföra ett barn mot den andra vårdnadshavarens samtycke till plats så långt bort från den andra föräldern så att vardagsumgänge omöjliggörs. Detta eftersom polisen har instruktioner från Riksåklagaren att lägga ned alla fall utom de grövsta. Endast en procent av cirka 2 000 polisanmälda fall av egenmäktighet med barn årligen lagförs. Detta gäller inte om barnet förs utomlands till ett land som omfattas av Haag-konventionen. Internationell lagstiftning ger således barnet större rätt till sitt familjeliv än svensk.

Annons

De ansvariga politikerna väljer att bortse från kopplingen mellan en frånvarande förälder och den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar. Trots att vi genom en mängd forskning vet hur detta drabbar barnen i form av sämre mående, drogproblem, sämre skolresultat, suicid, kriminalitet och problem med sociala relationer.

”50/50-umgänge och gemensam vårdnad, som vi kan kalla jämställt föräldraskap, borde vara den rådande tolkningen av barnets bästa intresse i de fall då det inte finns konstaterade brott eller kränkningar.”

De direkta kostnaderna för socialtjänsten och de rättsvårdande myndigheterna är avsevärda. Samhällets kostnader i form av ödelagda liv är ännu större.

Svenska myndigheter har valt att tillämpa Barnkonventionen selektivt. Det som passar används samtidigt som Barnkonventionens skrivning om barnets rätt till familjeliv och vikten av att det som barnet uttrycker är dess fria vilja ignoreras. Resultatet är tomma fraser om barnets bästa.

Svensk forskning visar att 50/50-umgänge och gemensam vårdnad är bäst för både barnet och föräldrarna. 50/50-umgänge och gemensam vårdnad, som vi kan kalla jämställt föräldraskap, borde vara den rådande tolkningen av barnets bästa intresse i de fall då det inte finns konstaterade brott eller kränkningar. Barn som säger att det inte vill träffa en tidigare älskad men nu utmanövrerad förälder har som regel varit utsatta för påverkan. Denna påverkan tvingar barnet att välja sida i en vårdnadskonflikt och är i sig en kränkning som påverkar barnets förmåga till framtida sociala kontakter negativt.

Vi föreslår:

  • Inför jämställt föräldraskap på riktigt. I alla vårdnadsmål ska gemensam vårdnad och ungefär 50/50-umgänge beslutas om det inte finns starka skäl att inte göra det. Denna modell har med stor framgång prövats och införts i andra länder.
  • Krav på samarbete för alla föräldrar som vill vara en del av sitt barns liv. Sanktioner i form av vite och förlorad vårdnad för den som saboterar.
  • Snabbare processer. Metoden att förhala vårdnadstvister och domstolsförhandlingar tills barnet anses ha rotat sig på en ny plats är idag legio.
  • Minska antalet fall av egenmäktighet med barn. Barnets boende ska omedelbart flyttas till den förälder som inte flyttar tills frågan är avgjord. Lagför de fall som ändå händer.

Matts Hertsberg, ordförande Vårdnad Boende Umgänge i Sverige

Sverker Sikström, professor kognitiv psykologi vid Lunds universitet

Här saknas innehåll

Annons
Annons
Annons
Annons