Annons

Bina – människans bästa arbetare

Hur känner ni för en jord utan blommande växter? Utan honung, majs, vin, bär, kaffe, choklad och grödor? Tyvärr kan detta bli verklighet.
Publicerad onsdag 22:30
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Bin, livsviktiga för oss människor. På bilden, pollinering i Kivik.
Bin, livsviktiga för oss människor. På bilden, pollinering i Kivik.Foto: Claes Hall

Fler och fler bin dör eller blir sjuka. I Sverige och andra delar av världen minskar antalet vilda bin. I längden leder detta till att pollineringen minskar och det i sin tur att vi inte kan se grödor naturligt på våra marker. Mångfalden försvinner och landskapet förändras. På grund av oss människor.

Naturskyddsföreningen har kommit ut med en alarmerande rapport som kan leda till bidöden. De har hittat olagliga bekämpningsmedel i 53 av 54 trädgårdsväxter vilka säljes som bivänliga. En del av bekämpningsmedlen är förbjudna inom EU. En av dessa förbjudna medel är Klordan som dödar bin och orsakar cancer hos människor. Två andra är svampmedlen Iprodion och Pyrazofos. Dessa hittades i jord och blad hos vanliga krukväxter som vi ofta handlar och ser i våra trädgårdar. De orsakar dödlighet hos vattenlevande organismer, skadar eller dödar bin och är dessutom cancerogent. 9 av bekämpningsmedlen de fann var olika PFAS – det vill säga det som kallas evighetskemikalien. 76 procent innehöll minst ett medel som är farligt för människor. Man har sett eller misstänkt att 13 av dessa substanser kan orsaka cancer, 2 ge genetiska defekter och 12 skada det ofödda barnet.

Annons

Tyvärr kan växterna vara de som vi köper i blomsteraffären eller i livsmedelsaffären.

Snittblommor, krukväxter och frön är alla drabbade. Mer än hälften av alla fröpåsar är drabbade. Även om en växt säljs i Sverige, kan ursprunget komma från andra länder, till och med utanför EU, där dessa bekämpningsmedel inte är förbjudna.

Så, vad kan vi göra? Det som är avgörande är att vi skaffar växter som är uppodlade i Sverige eller ekologiskt odlade. Ett ganska enkelt sätt att bidra till en blomstrande framtid. När vi köper snittblommor, bör vi se till att rosorna är odlade utan de bekämpningsmedel som är olagliga. I ”Råd och Rön” får man tillgång till en enkel lista som visar bästa köpet. Eller, som jag också läst; ”I stället för en ros ¨-köp en Svensk tulpan!”. Så, vi som konsumenter kan verkligen se till att använda vår kraft!

EU måste bli bättre på att se till att de icke tillåtna giftiga växterna inte kommer in på marknaden. Jag förstår att det är svårt för blomsterbranschen att veta hur de ska ställa sig till dessa nya rapporter. Men i och med dessa nya rön, behöver blomsterbranschen börja ta ansvar för att inte sälja växter med skadliga och olagliga medel. De bör också informera konsumenten om vilka bekämpningsmedel växterna innehåller.

Vi som konsumenter kan vägra köpa det som är odlat med dessa olagliga bekämpningsmedel. Eller allra helst köpa växter helt utan bekämpningsmedel!

Lena Holmgren

”Så, vad kan vi göra? Det som är avgörande är att vi skaffar växter som är uppodlade i Sverige eller ekologiskt odlade”
Annons
Annons
Annons
Annons