Annons

Bygg inte snabbt och billigt genom orörda naturområden

I rapporten ”Kapacitetshöjande åtgärder i järnvägssystemet i Skåne” beskriver Trafikverket de övergripande kapacitetsbehoven i Skåne. Ett steg i rätt riktning jämfört med den tidigare höghastighetsbanans planeringsunderlag, där Sydsverige bara var ett pennstreck på vägen mot den hägrande kontinenten.
Infrastruktur • Publicerad 30 juni 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sträckan söder om Höör lämpar sig bäst för fyrspårsutbyggnad enligt befintlig sträckning, men det blir svårare att åstadkomma norr om Höör.
Sträckan söder om Höör lämpar sig bäst för fyrspårsutbyggnad enligt befintlig sträckning, men det blir svårare att åstadkomma norr om Höör.Foto: Johan Nilsson/TT

Utbyggnaden av sträckan Lund - Hässleholm är fortsatt högst prioriterad. Man verkar ha tagit intryck av att en sträckning genom orörda naturområden inte alls har acceptans hos befolkningen i Skånes hjärtland.

Ändå är rapporten en tydlig partsinlaga för att få frikort att bygga snabbt och billigt genom orörda områden. Områden som är så orörda att ingen tänkt tanken att de skulle behöva ett lika starkt juridiskt skydd, som de där allfartsvägarna gått fram i århundraden.

Annons

Förutsättningarna i landskapet skiljer sig respektive sida om Höör. Söder om Höör finns ett storskaligt jordbrukslandskap där nästan all mark är uppodlad. Området norr om Höör präglas av mer småskaligt jordbruk och skogslandskap. I gränslandet mellan de två är kulturlandskapet som mest tätbefolkat.

Vi efterlyser därför en mer nyanserad översiktsbild innan lokaliseringsutredningen drar igång.

Det är vår uppfattning att sträckan mellan Lund och Ormanäs strax söder om Höör lämpar sig bäst för en 4-spårsutbyggnad i befintlig sträckning. Detta är en sträcka på cirka 30 kilometer, att jämföras med 4-spårs projektet på 10 kilometer mellan Arlöv och Klostergården. I den största tätorten Eslöv finns gott om plats för att anpassa bangården till nya förutsättningar utan att stänga stationen. I de mindre orterna finns möjligheter för tillfälliga stationslösningar.

”Det finns ingen förankring hos lokalbefolkningen för en helt ny sträckning mellan Lund och Hässleholm i orörd natur.”

Norr om Höör är det trångt längs den befintliga järnvägen. Men här finns istället ett väletablerat trafikstråk längs väg 23. Utmaningen är att koppla Ormanäs till väg 23 på ett bra sätt.

I centrala Höör ligger bebyggelsen nära järnvägens båda sidor vilket gör en utbyggnad i befintlig sträckning mycket komplicerad. Det framstår därför som en rimlig kompromiss att knyta ihop sträckan från Ormanäs, via väg 13 strax nordväst om Höör för att ansluta till väg 23 i höjd med Sjunnerup.

Sammanfattningsvis: Det finns ingen förankring hos lokalbefolkningen för en helt ny sträckning mellan Lund och Hässleholm i orörd natur. Innan projektet ännu en gång kör fast bör man utreda möjligheten att bygga 4-spår i befintlig sträckning mellan Lund och Höör, samt titta på vad det innebär att följa väg 23 norr om Höör.

Tyvärr saknar Trafikverkets rapport detta perspektiv.

För föreningen Låt hela Sverige leva

Anna Palm, ordförande, Höör

Petter Johansson, Eslöv

Hur ska spåren dras mellan Lund och Hässleholm?
Hur ska spåren dras mellan Lund och Hässleholm?Foto: Karl Ljungberg
Annons
Annons
Annons
Annons