Annons

C envisas för ett antibiotikarestriktivt Europa

Under en omröstning i Europaparlamentet avvek S, M och KD från Sveriges hittills restriktiva linje i arbetet mot överanvändning av antibiotika.
Lantbruk • Publicerad 26 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
De svenska lantbrukarna ligger långt framme, säger skribenterna.
De svenska lantbrukarna ligger långt framme, säger skribenterna.Foto: Wiktor Lidvall

Vi i Centerpartiet är stolta över de svenska lantbrukarna, de har sett till att det svenska jordbruket ligger före på många områden. Den restriktiva användningen av växtskydd och antibiotika i förebyggande syfte kostar våra lantbrukare både arbete och pengar, men resulterar i en ökad konkurrenskraft samt friskare gröda och djur.

På EU-nivå har Centerpartiet drivit förslag som förbjuder antibiotika till djur i förbyggande och tillväxtfrämjande syfte sedan långt tillbaka. 1986 var Sverige det första landet i världen som förbjud antibiotika i tillväxtfrämjande syften. Övriga Europa tog ett liknande förbud 2006 - och tyvärr har fortfarande inte alla länder i EU kommit lika långt i arbetet. Tack var god djurhållning använder de svenska jordbrukarna minst antibiotika i hela EU. Ett gott förbyggande arbete resulterar i ett mindre behov av antibiotika. I Sverige behandlas enskilda djur inte hela grupper, vilket är ett undantag från många andra länder. Friska djur behöver inte medicin.

Annons

Varje år dör 33 000 människor i förtid i Europa till följd av ökad antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens är ett av de allvarligaste hoten mot vår globala folkhälsa. Det innebära att vi är på väg till ett läge där sjukvården inte längre kan behandla infektioner som tuberkulos, lunginflammation och svårare medicinska tillstånd såsom sepsis. Vilket leder till längre sjukskrivningar, ökad dödlighet och rejält högre kostnader för samhället.

Arbetet mot antibiotikaresistens måste fortsätta. Även om vi kommit en bit på vägen måste vi göra mer tillsammans, exempelvis i EU. Åtta procent av den antibiotikan som används i Europa är inte

receptbelagd, utan kan inhandlas av ”gemene man”. LRF skriver ”antibiotika ska inte få användas förebyggande till djur utan diagnos”. Att motarbeta arbete med att begränsa antibiotika resulterar inte bara i ett lidande för djuren utan också en snedvriden konkurrens för de svenska lantbrukarna.

Landsbygdsministern Peter Kullberg (KD) har i stället sagt att Sverige ska sänka sina krav. Både S, M och KD frångår den tidigare linjen och motarbetar Centerpartiets restriktiva hållning.

Centerpartiet vill att EU ska leda arbetet mot överanvändningen av antibiotikan och höja det arbete som görs dagligen på de svenska gårdarna. Det måste bli enklare att vara landsbygdsföretagare i Sverige. Heder till vår EU-parlamentariker Emma Wiesner som röstade för en förbättrad djurhälsa i Europa. Centerpartiet kommer fortsätta att vara envisa för ett bättre Europa. Antibiotika ska inte användas utan behov, vare sig i sjukvården eller i animalieproduktionen.

Birte Sandberg

Gruppledare Centerpartiet i Skåne

Charlotte Bossen

Gruppledare Centerpartiet i Skåne

Annons
Annons
Annons
Annons