Annons

Det finns en bra framtid för Glimåkra

Vi ser problemen i Glimåkra och vi har en plan. Vi är nog många som kan skriva under på att Glimåkras centrala delar på många sätt genomgått en tråkig utveckling de senaste åren.
Förfallet i Glimåkra • Publicerad 30 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Trollabadet är ett exempel på något som blivit bra i Glimåkra.
Trollabadet är ett exempel på något som blivit bra i Glimåkra.

(Replik KB23-09-25 ”Glimåkra missköts totalt”)

Samtidigt som stora satsningar gjorts på Trollacenter, Trollabadet och i Trollarinken så har utvecklingen längs framförallt Storgatan varit negativ. Flera förfallna hus ger ett skräpigt och nedgånget uttryck, inte minst kombinerat med flertalet tomma företagslokaler i byn.

Annons

Tyvärr är dessa fastigheter privatägda och kommunen har ingen direkt rådighet. Detta är dock inget som gått kommunledningen obemärkt förbi. Undertecknad kör exempelvis denna sträcka längs Storgatan varje dag.

”Vi har en plan för hur vi ska ta oss an uppgiften att vända utvecklingen i Glimåkra.”, säger Daniel Jönsson Lyckestam (M) i sitt svar på kritiken mot förfallet i Glimåkra.
”Vi har en plan för hur vi ska ta oss an uppgiften att vända utvecklingen i Glimåkra.”, säger Daniel Jönsson Lyckestam (M) i sitt svar på kritiken mot förfallet i Glimåkra.Foto: Mikael Persson

Trots min blygsamma ålder på drygt trettio år har jag sett den förändring Glimåkra upplevt de senaste decennierna.

Från att på 90-talet ha varit en by med två livsmedelsbutiker, bemannade bensinstationer, flera restauranger och butiker längs med hela vägen genom Glimåkra till att idag inte längre ha detta utbud.

Detta är såklart inget unikt för just Glimåkra utan är en utveckling, hur tragisk den än må vara, som sker i hela landsbygds-Sverige. Med det sagt så tror jag ändå att det finns en framtid för byar på landsbygden, inte minst för Glimåkra.

Vi har en plan för hur vi ska ta oss an uppgiften att vända utvecklingen i Glimåkra. Och den planen inkluderar ett nära samarbete med Glimåkra utveckling och företagarna i byn. Det senaste halvåret har vi haft möten tillsammans där vi slagit våra kloka (nåja) huvuden ihop för att staka ut en gemensam plan framåt.

Kommunen kommer fortsätta att satsa i Glimåkra, och här kommer jag nu passa på att presentera några satsningar, där några är kända sedan tidigare, medan andra inte.

Vi kommer att bygga upp Glimåkraskolan igen, och samtidigt se över hela hämta-lämna situationen vid skolan. Ett kunskapscenter/bibliotek kommer att uppföras mitt i byn och bidra såväl till kommunens skolresa som till en mötesplats för Glimåkraborna. Kommunen har även köpt fastigheter mellan det tilltänkta kunskapscentret och skolan och där emellan kommer vi att anlägga ett säkert gångstråk så att barn kan röra sig mellan skolan och biblioteket utan att röra sig ute i trafiken.

Vi har även satt igång ett arbete med att förändra detaljplanen för Glimåkra centrum, detta arbete kan bland annat möjliggöra en förändrad bussgata och en tydligare centrumbild. Under våren 2024 kommer allmänheten bjudas in till dialog kring denna detaljplan.

Kommunen drar nu även igång ett arbete med att se över hur vi kan förfina och höja stilen på entréerna in till Glimåkra från Broby och Osby. Parallellt med detta sker samtal med Glimåkra utveckling och flera entreprenörer om hur vi gemensamt kan jobba för att höja standarden på fastigheter längs Storgatan.

Vi ska göra vad vi kan för att de kommande åren få till en förändring av Glimåkra, men för att lyckas behöver fler hjälpa till, inte minst alla fastighetsägare i byn.

Annons

Daniel Jönsson Lyckestam (M)

Kommunstyrelsens vice ordförande

”Vi har en plan för hur vi ska ta oss an uppgiften att vända utvecklingen i Glimåkra”
Daniel Jönsson Lyckestam (M)
Annons
Annons
Annons
Annons