Annons

Det måste bli stopp på att män nekas ta PSA prov

Öppet brev till vårdcentraler inom Provitaes upptagningsområde samt primärvårdschefen. Det gör ont varje gång vi tar emot samtal från patienter som nekats PSA-test och långt senare konstaterats ha en prostatacancer som spridit sig och inte längre går att bota.
Publicerad 27 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Jan Frick, Provitae Åhus, understryker hur viktigt det är att män inte möts av händer när de vill boka tid för PSA-prov.
Jan Frick, Provitae Åhus, understryker hur viktigt det är att män inte möts av händer när de vill boka tid för PSA-prov.Foto: Lasse Ottosson

Prostatacancer

Neka inte män PSA-prov. Prostatacancer är en av de vanligaste formerna av cancer och tidig upptäckt är avgörande för att öka överlevnadschanserna. Trots det möter många män hinder när de vill ta ett PSA-prov som möjliggör tidig upptäckt av prostatacancer. Det är inte bara ett problem för den enskilde mannen och hans familjesituation, eller hans arbetsgivare utan medför ett allvarligt folkhälsoproblem och ökade kostnader för samhället.

Annons

En tyst hälsokris för män, allt för många män vittnar om att de nekas PSA-prov av sina vårdcentraler eller läkare med motiveringen att testet skapar oro eller att det inte är nödvändigt. Det är oacceptabelt att män nekas en enkel och potentiellt livräddande undersökning. Vi måste fråga oss varför detta sker och vad som kan göras för att ändra på det.

Tidig upptäckt räddar liv Prostatacancer växer ofta under många år utan att ge några symtom alls och när symtom uppstår kan det vara vaga och lätt förväxlas med andra tillstånd. Tyvärr kan då cancern ha spridit sig till andra organ, ofta till skelettet vilket gör att den inte går att bota. Studier visar att tidig diagnos av prostatacancer ökar möjligheterna till framgångsrik behandling och överlevnad avsevärt. Det är därför test för tidig upptäckt är så viktig.

Enhetlig information och hantering är ett måste Män 50 – 75 år, eller tidigare om skäl kan finnas, som efterfrågar PSA-prov och inte tidigare testat sig ska vare sig nekas eller ifrågasättas i sin vilja att ta provet. Män som ingår i program för organiserad testning eller som testat sig tidigare ska rekommenderas test med tidsintervall enligt vårdprogrammet.

Det är bra att både för och nackdelar med testet framgår men viktigt är att informationen förmedlas på ett sätt som inte uppfattas som nekande för patienten. Avgörande är att alla vårdcentraler och läkare tillhandahåller enhetlig information och hantering när det gäller PSA-prov.

Ett nej är inte okey! Det är hög tid att alla erkänner vikten av att tillhandahålla PSA-test för män och att vi agerar för att säkerställa att ingen nekas denna enkla, men livräddande undersökning. Varje man har rätt till tidig upptäckt och behandling av prostatacancer. Låt oss tillsammans sträva mot en framtid där ingen förlorar kampen mot denna sjukdom på grund av bristande tillgång till test och diagnostik.

Årsmötet Provitae

”Ett nej är inte okey! Det är hög tid att alla erkänner vikten av att tillhandahålla PSA-test för män”
Annons
Annons
Annons
Annons