Annons

Droger och prostitution vardag i kulturhuset – värderingskris råder

Det är med stor bestörtning hässleholmarna slår upp Norra Skåne och får en målande beskrivning av hur Hässleholms kulturhus har blivit en katalysator för den moderna kriminaliteten.
Krisen i kulturhuset • Publicerad 30 januari 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anders Rosengren, kulturchef i Hässleholm, slår larm om grava missförhållanden med bland annat narkotika och prostitution i kulturhusets foajé.Foto: Kristina Höjendal

Droger, prostitution och blottande av utsatta människor har blivit ett sådant stort problem att externa parter drar sig från att besöka och nyttja fastigheten och dess funktioner. Personal blir rädda och inte minst utsätts unga och dras omedvetet in i nätverken.

Det har slagits larm i omgångar genom åren om läget i kulturhuset. Pland annat har företrädare för Parkbiograferna larmat om hur deras gäster störts.Foto: Simon Rehnström

Flera ställer frågandes till hur S-M Minoriteten i Hässleholm ser på den uppkomna situationen. Vi måste trots allt vara ärliga och medge att de hemlösa och socialt utsatta som är delar av problemet på kulturhuset inte är något nytt. Vi har vid upprepade tillfällen fått höra hur arbetet med att utreda Bostad först är på gång, men vi har inte sett något resultat.

Annons

Samtidigt har det vid olika tillfällen myntats att gruppen socialt utsatta i Hässleholm är förhållandevis låg och ofarlig. Sanningen är så pass enkel att de varken är få eller ofarliga. Det räcker att en individ når en nivå där den själv inte kan upprätthålla en sund livsstil eller på olika sätt skapar otrygghet för att blotta hur vi som kommun har misslyckats.

Att kulturhuset nu har blivit en symbol för detta måste ses som det sista strået och vara starten för förändring. Den borgerliga regeringen har skickat ut oerhört mycket pengar för att kommunerna, däribland Hässleholm ska kunna genomföra Bostad först. Nu är det dags att Hässleholms kommun lägger i en högre växel och med de stora orden som inte minst Socialdemokraterna använt både nationellt och lokalt, så bör detta inte vara ett problem.

Kulturhusets entréhall. Från positiv mötesplats till ett ställe folk undviker och där evenemang bokas av på grund av stöket.Foto: Simon Rehnström

Men det handlar inte bara om de som är i behov av ett seriöst sysselsättnings och bostadsprojekt, utan det florerar också en stor mängd unga i denna destruktiva miljö.

Mini-Markan har varit behjälplig i att skapa en bild av hur flödena, individerna och situationen bland unga utsatta faktiskt ser ut. Men det vore naivt att blunda för problemen som en såhär centrumnära verksamhet faktiskt kan ha utan en bred bemanning av socialpedagoger och fritidspedagoger. Breddande av nätverk sker ofta harmlöst genom ett enkelt hej, hur är läget och utbytte av kontaktinformation, sen är resan in i osunda miljöer påbörjad. Att droger florerar bland unga är inget nytt. Men att det sker på så pass öppna platser som kulturhuset måste ses som ett underkänt för verksamheten som helhet.

Syftet med såväl Mini-markan som samlingsplatser för unga överlag är att öka kontakten med vuxna och på sikt skapa sunda rutiner. Att väggarna innanför Markan är trygga är positivt och personalen som arbetar där idag ska ha en eloge. Men det är när dörrarna öppnas och de unga möter verkligheten som samhället måste stå rustat och säkerställa att den värld de försöker fly inte möter dem vid dörren.

Sociala återfall är minst lika allvarliga som drog- eller alkoholrelaterade. Det är så pass allvarligt att arbetet med att lära ut vad sunda relationer innebär måste göras tidigt och på en bred nivå, såväl genom föräldrar, skola och genom personalen i kulturhuset. Vi står inför en fortsatt värderingskris i Sverige, och det är beklagligt att vi behöver ta till väktare och polis för att minimera skador när samhället som helhet har misslyckats.

Simon Berneblad (KD)

2:e vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

”Vi står inför en fortsatt värderingskris i Sverige, och det är beklagligt att vi behöver ta till väktare och polis för att minimera skador”
Annons
Annons
Annons
Annons