Annons

Dysfunktionella Hässleholm fortfarande i Skånebotten

Det känns bittert att gång på gång få läsa om hur illa företagsklimatet är i Hässleholms kommun, trots upprepade chanser till förbättring så lyckas man med det otroliga att hålla sig kvar i bottenskiktet av Skånes kommuner.
Företagsklimat Hässleholm • Publicerad 16 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Företagsklimatet i Hässleholm får hård kritik i insändaren. Bilden är från en tidigare näringslivsdag på kulturhuset i Hässleholm.
Företagsklimatet i Hässleholm får hård kritik i insändaren. Bilden är från en tidigare näringslivsdag på kulturhuset i Hässleholm.Foto: Tommy Svensson

En av få punkter som upplevs som positiv i Hässleholm är tillgång till kompetens och bredband även kommunikationer får bra betyg.

Dock framgår det inte att priset för att uppnå detta är närmast astronomisk vad gäller fiber. I och med att utbyggnaden i princip aldrig blir klar hinner den spela ut sin roll på marknaden till förmån för 5G istället.

Annons

Det som avgjort är det viktigaste är hur företag och föreningar upplever kontakten med kommunen och dess tjänstemän och politiska företrädare och här går det bara sämre och sämre. Attityden som företagare upplever från kommunalt håll både från politisk och tjänstemannamässigt håll är under all kritik, trots att det satsas stora pengar på att anställa företagsdoktorer och förståsigpåare.

Tyvärr så sitter attityder och arbetssätt väl förankrat i väggarna och det kommer inte bli annorlunda även om ni anställer 1 000 personer till om dessa har fel attityd i bagaget.

Man blir helt förbluffad över att detta tillåts hända med ett kommunalråd som är moderat. Det bör tilläggas att 2017 så var Moderaterna och Socialdemokraterna 100 procent överens om att ta krafttag i saken. Detta lyser dock helt med sin frånvaro. Man tillåter sig att tillsätta/anställa personal som skall ändra på det faktum att Hässleholm med få undantag under de senaste 15 åren har varit bland de sämsta i Skåne. Men var finns den berömda Gnosjöandan i kommunledningen? Den är tyvärr obefintlig.

Vi har en kommunchef som tycker att Hässleholms kommun skall vara organiserat på samma sätt som denne har varit van vid tidigare. Detta tar sig uttryck i att avgående chefen på tekniska kontoret skall få en nyinrättad tjänst för att backa upp kommunchefen, men en ny chef kommer att utses för den tekniska förvaltningen. Endast detta tilltag ökar kostnaderna för kommuninnevånarna med cirka 1,3 miljoner kronor dessutom har tekniska förvaltningen gradvis tillåtits att växa som en cancersvulst från 40 pers till 500 enligt kommunchefen.

Detta samtidigt som befolkningsunderlaget ändrats obetydligt. Kommunen skall inte bedriva affärsverksamhet, det skall företag hålla på med. Kommunen skall stå för service så att företag och medborgare får valuta för sina skattepengar.

Oavsett nämnd eller avdelning, så måste det visas resultat för att rättfärdiga fortsatt överlevnad.

Hässleholms kommun framstår som dysfunktionell. Här motarbetar alla partier varandra så till den milda grad att det är näst intill omöjligt att få något konstruktivt gjort. Eftersom kontakten mellan olika enheter inom kommunen är så usel så kommer medborgarna allt som oftast i kläm. Dessutom framstår det enligt enkäter som att många tjänstemän har en egen personlig agenda oavsett tagna politiska beslut.

Kommunen och dess tjänstemän har blivit vad adel och kyrklig överhet var förr. Att vi har en demokrati som utgår från folket, tror inte jag att så många vill hålla med om längre. Vi har blivit ett land som helt styrs av oantastliga myndigheter och byråkrater.

Det känns också förnedrande för de flesta som engagerar sig inom någon förening eller organisation att hela tiden få sänkta anslag från stat och kommun samtidigt som de politiska partierna är helt överens om att tillskansa sig ett höjt partistöd i demokratins namn.

Om Hässleholms kommun hade varit ett affärsdrivande företag så hade det inte funnits kvar idag eftersom inget företag i världen tål sådan total vanskötsel.

Annons

BBH Andreasson

”Om Hässleholms kommun hade varit ett affärsdrivande företag så hade det inte funnits kvar idag eftersom inget företag i världen tål sådan total vanskötsel.”
Annons
Annons
Annons
Annons