Annons

Eleverna förlorare i en politisk maktkamp om Fristorpsskolan

Jag arbetar som rektor på AGY Wendesgymnasiet som är en anpassad gymnasieskola (tidigare gymnasiesärskola) och en del av vår verksamhet finns i lokaler på Fristorpsskolan.
Skolkritik • Publicerad 26 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Rektor Daniel Persson skriver om turerna kring Fristorpsskolan.
Rektor Daniel Persson skriver om turerna kring Fristorpsskolan.Foto: Mikael Persson

Kb/NSk har tidigare uppmärksammat turerna kring Fristorpsskolan och att alla verksamheter där ska vara ute därifrån 31/12 2023 och det behöver uppmärksammas igen.

I den delen av vår verksamhet som finns på Fristorpsskolan går en handfull elever med IF (intellektuell funktionsnedsättning), autism och en del har även andra diagnoser. Utan att ta i för mycket skulle jag påstå att de eleverna är några av de som har störst behov och svårigheter av alla elever i kommunen.

Annons

Vi kommer till läsåret 2024/2025 att flytta hela vår verksamhet till en nyrenoverad byggnad på Wendesgymnasiets område men renoveringen där är inte klar förrän i slutet av våren 2024.

Det här innebär att det absolut bästa för våra elever på Fristorpsskolan är att få vara kvar på Fristorp under vårterminen 2024 och sedan flytta till vår nya byggnad på Wendesgymnasiet. Men det får vi inte. Och den information jag har fått och som jag tolkar det är att det enbart handlar om politisk maktkamp och inte på något sätt vad som är bäst för eleverna på Fristorp.

Det heter att det enbart får bedrivas undervisning för vuxna på Fristorp och därför kan inte någon skolverksamhet vara kvar. En del av våra elever är vuxna i lagens mening eftersom de fyllt 18 år så det borde inte vara ett bekymmer. Det är inte heller så att någon annan verksamhet ska flytta in i lokalerna på Fristorp i januari 2024 utan det kommer att stå tomt under vårterminen 2024.

Så varför kan då inte våra elever vara kvar på Fristorp vårterminen 2024?

Det politiken uppenbarligen inte förstår är konsekvenserna av vad den här tillfälliga flytten av våra elever kan innebära. Vi har elever som kan ha ett kraftigt utagerande beteende och som kan skada både sig själva, andra elever och personal. Eleverna kan kasta hårda föremål och förstöra inredning, de kan gå till fysiskt angrepp mot andra elever och personal genom att sparka, slåss, bita eller dra i håret.

Om en elev gör något sådant har eleven oftast en stor ångest efteråt och mår då psykiskt dåligt och behöver stöd på olika sätt vilket kan ta olika lång tid innan eleven mår bättre igen. Det här utagerande beteendet har de förstås inte alltid utan de har oftast en harmonisk och bra skolgång med erfaren och kompetent personal som bemöter dem på ett sätt som gör att de mår bra och inte är utagerande.

Men när är de då utagerande?

Många gånger handlar det om elevernas kommunikationssvårigheter och då brukar personalen tillsammans med eleven hitta vägar till ömsesidig förståelse.

Men något som också kan leda till ett utagerande beteende är stora förändringar i elevernas omgivning och miljö, exempelvis som i det här fallet att de inte får vara kvar på Fristorp. Det är en tillräckligt stor, och oundviklig, utmaning för dem att flytta inför läsåret 2024/2025 och att då göra ytterligare en flytt, helt i onödan i januari 2024 kan få väldigt stora konsekvenser.

Jag som rektor har arbetsmiljöansvaret på skolan för eleverna och personalen och genom det här politiska beslutet gör det mitt arbete väldigt mycket svårare och jag får riskbedöma flera olika stora säkerhetssvårigheter med den här onödiga flytten. Men det är mitt ansvar och det är inte mig det är synd om. De som det är synd om är våra elever som inte förstår varför de sparkas ut från Fristorpsskolan och som riskerar att må mycket dåligt psykiskt vilket kan leda till ett beteende som riskerar deras och omgivningens hälsa och säkerhet.

Annons

Det här politiska beslutet måste ändras utav hänsyn till våra elevers välbefinnande. Det borde verkligen vara det viktigaste.

Daniel Persson

Rektor Skolområde Gy Vux

Kristianstads kommun

Annons
Annons
Annons
Annons