Annons

En brottsofferlag för de utsattas skull

Vi socialdemokrater vet att samhället är som bäst när vi håller ihop. Men ofta känner brottsoffer att samhället inte står tillräckligt på deras sida. Känslan av att lämnas ensam efter att ha drabbats av ett brott är alltför vanlig. Brottsoffrets ställning och rättigheter måste stärkas.
Kriminalitet • Publicerad 2 mars 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Anna Wallentheim (S).
Anna Wallentheim (S).Foto: Mikael Persson

Brottsoffer har idag rätt till skydd, stöd och information. Däremot saknas en lag som samlar dessa rättigheter. Det gör det svårt att orientera sig bland lagar, regler och olika aktörer för att kräva sin rätt. Flera brottsofferföreningar rapporterar dessutom om att det finns stora skillnader i vilket typ av stöd och bemötande man får beroende på var i landet man bor.

En ny lag skulle tydliggöra vilka stöd som samhället ger till brottsoffer, till exempel i form av rätten till målsägandebiträde, information om förundersökning, möjligheten till stöd i domstol och det psykosociala stöd som kan behövas. Det gäller också särskilda kunskaper och kompetens kring bemötande av särskilt utsatta brottsoffer, till exempel när brottsoffret är ett barn eller vid våld i nära relation, hedersrelaterat våld och det eftervåld som framförallt många kvinnor lever under. Hela samhällets samlade resurser måste finnas där för den utsatta. För oss socialdemokrater är det en fråga om upprättelse, respekt och rättvisa.

”När du eller en nära anhörig blivit utsatt för brott ska du känna att samhället står på din sida.”
Annons

Bäst för brottsoffer är naturligtvis om brott aldrig begås. Därför kommer vi socialdemokrater alltid att prioritera både skärpta straff och förebyggande insatser. Sverige behöver en likvärdig skola över hela landet och ett starkt föreningsliv. Socialtjänsten och polisen måste ges förutsättningar att samverka och arbeta långsiktigt och förebyggande, redan i förskoleklass.

När du eller en nära anhörig blivit utsatt för brott ska du känna att samhället står på din sida. Här vill vi särskilt framhålla det viktiga stöd som ideella organisationer som Brottsofferjouren och kvinnojourerna ger. Det är hög tid att utreda en särskild brottsofferlag.

Ardalan Shekarabi (S), riksdagsledamot och vice ordförande justitieutskottet

Sanna Backeskog (S), riksdagsledamot, suppleant justitieutskottet

Anna Wallentheim (S), riksdagsledamot, ledamot justitieutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons