Annons

EU, varken folkligt eller lätt att förstå sig på

Vi närmar oss alltmer valet av 21 svenska politiker till EU- parlamentet. Historiskt sett anses det svenska valdeltagandet som lågt, 55 procent år 2019. Man kan ställa sig frågan varför?
EU-valet • Publicerad 14 maj 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Europeiska kommissionens president Ursula von der Leyen talar inför EU-parlamentet i  Strasbourg i Östra Frankrike. Skribenten resonerar inför EU-valet.
Europeiska kommissionens president Ursula von der Leyen talar inför EU-parlamentet i Strasbourg i Östra Frankrike. Skribenten resonerar inför EU-valet.Foto: Jean-Francois Badias

Det finns personer, som med rätta hyllar EU medan andra med rätta är negativt inställda. Olika åsikter beror ju på vilka värderingar man har. Vad är det med EU, som av vissa anses vara negativt? Jag har inte svaret men kan tänka mig följande orsaker:

Det är för krångligt. EU:s olika inslag såsom dess kommission, råd, ministerråd och parlament är för den vanlige svensken troligtvis mer eller mindre svårbegripligt. I synnerhet när det gäller hur de fungerar i förhållande till varandra samt hur deras olika beslut tas samt vad de innebär.

Annons

Strävan efter för mycket makt. EU är inte längre något som Sverige en gång i tiden anslöt sig till. Det bestäms allt mer i detaljfrågor antagligen för att kunna uppnå en starkt koncentrerad makt i Bryssel. Därför finns risken att på längre sikt koncentreras all politisk makt avseende medlemsländerna hos EU. Om så sker har den demokratiska principen om att makten utgår ifrån folket försvunnit. Redan i dag finns det antagligen EU-medborgare som tycker att det är lönlöst att rösta.

En gång i månaden sker dessutom förflyttningar genom transporter av handlingar och dylikt mellan Bryssel i Belgien och Strasbourg i Frankrike. Det sker till stora årliga ekonomiska kostnader samt till skada för miljön. Ett av EU:s honnörsord är att vi måste värna om miljön. Man till och med ställer krav på sina EU-medborgare innebärande att dessa på olika sätt skall värna om miljön. Därför kan omnämnda transporter uppfattas som dubbelmoral. Att våra svenska EU-parlamentariker, som upplevs som medelmåttor, erhåller skyhöga ekonomiska ersättningar upplevs naturligtvis som provocerande. I synnerhet av många hårt arbetande svenskar, som kämpar för att få ekonomin att gå ihop.

EU framstår heller inte som vidare folkligt. Det finns uppfattningar innebärande att EU:s tjänstemän/byråkrater lever ett ”glassigt” liv med mycket höga inkomster. Det vill säga långt ifrån den hårt arbetande svensken, som är bekymrad över hur månadskostnaderna skall klaras av. Det handlar helt enkel om ”skilda världar.” Välbetalda politiker har svårt för att identifiera sig med folket i allmänhet. De saknar i stort sett folklighet. Inte så konstigt i sig eftersom de lever sitt eget liv, det vill säga politikerlivet.

Klas-Håkan Petersson

”EU framstår heller inte som vidare folkligt. Det finns uppfattningar innebärande att EU:s tjänstemän/byråkrater lever ett ”glassigt” liv med mycket höga inkomster.”
Annons
Annons
Annons
Annons