Annons

Följer Kristianstad kommun skollagen?

Vem och vad är det som avgör om en elev ska ha rätt till en elevassistent eller resurs i skolan? Är det budget eller elevernas behov? Barn- och utbildningsförvaltningen i Kristianstad får hemskt gärna ge ett ärligt svar på den frågan.
Skola-och utbildning • Publicerad 20 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö och skolan ska vara just en sådan plats. Och det måste få kosta pengar!”, heter det bland annat i insändaren.
”Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö och skolan ska vara just en sådan plats. Och det måste få kosta pengar!”, heter det bland annat i insändaren.Foto: Thord Nilsson / TT

Vi misstänker att det är ekonomin som styr. Kronor och ören. Inte den enskilda individens behov. I dagarna har vi kunnat läsa i Kristianstadsbladet om neddragningar av antalet elevassistenter på Hammars skola. Hur det kommer att påverka eleverna men även medlemmarna i Sveriges lärare och Kommunal.

Vi ställer oss frågande till vems behov det är som styr verksamheten och elevernas rätt till särskilt stöd. Tar arbetsgivaren verkligen sitt fulla ansvar för att skollagen följs om det stöd som tidigare ansetts nödvändigt plockas bort på grund av budgeten?

Annons

I barn och utbildningsförvaltningens riktlinje ”Huvudmannens ansvar för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd” finns en tydlig arbetsgång för att försäkra sig om att huvudmannen tar sitt ansvar i frågan. Vi ställer oss frågande till om denna verkligen efterföljs? Och om den inte följs – varför har vi då en riktlinje överhuvudtaget.

Plötsligt ska en elev klara sin skolgång och nå sina mål utan det stöd som hen har rätt till och som det tidigare ansetts ha behov av.

I skollagen står: Om det kan befaras att en elev inte kommer att uppfylla de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen.

Om vi ska kunna fånga upp alla elever, även de med behov av stöd, och lära dem strategier för att lyckas, måste det finnas trygga vuxna som har tid att lyssna och agera utifrån elevernas mående. Är det inte bättre att ta den lilla kostnaden i tidig ålder i stället för att behöva lägga stora välfärdsresurser på unga vuxna som saknar verktyg i vardagen? Evidensbaserad forskning visar på vikten av tidiga insatser för att lyckas och nå goda resultat.

Det är dags för barn- och utbildningsförvaltningen och ansvariga politiker att lyfta näsan från kronor och ören. Det är viktigt att se individerna bakom och betydelsen av rätt stöd för att få lyckas i sin vardag. Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö och skolan ska vara just en sådan plats. Och det måste få kosta pengar!

Kommunal Kristianstad

Sveriges lärare Kristianstad

”Är det inte bättre att ta den lilla kostnaden i tidig ålder i stället för att behöva lägga stora välfärdsresurser på unga vuxna som saknar verktyg i vardagen?”
Annons
Annons
Annons
Annons