Annons

Föreningslivet en bärande hörnsten i vår demokrati

Vårens nya böcker; tisdagen 16 april, många samlas i kulturkvarteret, kanske efter arbetet, flera efter sin pensionärsdag. Alla är vi intresserade av stadsbibliotekets presentation av väl utvalda exempel från vårens bokflod.
Kultur och demokrati • Publicerad 26 april 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skribenten resonerar om kulturen, demokratin och civilsamhället. Bilden är från stadsbiblioteket i Kristianstad i samband med att Nobelpriset i litteratur 2023 tillkännagavs.
Skribenten resonerar om kulturen, demokratin och civilsamhället. Bilden är från stadsbiblioteket i Kristianstad i samband med att Nobelpriset i litteratur 2023 tillkännagavs.Foto: Ingela Rutberg

Vi är betydligt fler än vid tidigare tillfällen, kanske ett 70-tal. Fyra stadsbibliotekarier står beredda att ge oss inblick i böckerna de valt. De genomför detta på ett mycket skickligt sätt. Vår läslust stimuleras och intresset för böckerna bibehålls synnerligen väl. Efter presentationen gavs möjlighet till diskussion enskilt med bibliotekarierna och också lån av böckerna.

Under programmet fick undertecknad möjlighet att berätta något om föreningen Bibliotekets vänner. En av många kulturföreningar i Kristianstad. Den startade 1945. På dess första möte talade Gustaf Hellström om sin bok: Snörmakare Lekholm får en ide´. Gustaf Hellström-sällskapet är också en kulturförening i staden. Här finns i vår kommun väldigt många föreningar att samla under begreppet kultur. Vid min information om Bibliotekets vänner slog mig en tanke. En av bibliotekarierna berättade om Lena Einhorns bok: Kameleont. Den handlar om Rysslands ökände despot Vladimir Putin.

Annons

Utlandskorrespondenten vid Sveriges Radio, Stig Fredriksson, har utomordentlig kännedom om både gamla Sovjet och nuvarande Ryssland. Han deltog vid ett tillfälle på det EU-seminarium som, under några år genomfördes i Hässleholm. Intresset för dessa nästan veckolånga sammandragningar var stort.

Fredriksson fick, under sitt framträdande som handlade om EU och dess förhållande till Ryssland, frågan från någon åhörare: Varför uppkommer inte folkliga protestaktioner på riktigt mot Rysslands ledare? Svaret blev kort och koncist: I Ryssland finns inget civilsamhälle! Civilsamhället är, menade Fredriksson, den mängd av olika organisationer, föreningar, medier som finns i vårt samhälle är alla kan delta fritt, utbyta åsikter och samla sig till en mångfald av intressegemenskaper.

Detta tillåter inte despoter och makthavare i samhällen som saknar demokrati. Enligt min mening är despoter egentligen rädda för sin befolkning. Bildas grupperingar måste despoten kontrollera genom egna informatörer. Det kanske pågår utmaning mot hans maktställning!

Han måste ingripa, splittra eventuella sammanslutningar och omintetgöra eventuella ledare. I Putins Ryssland kan man nämna Navalnyj, Nemtsov och Politkovskaja bland alla dem som fått plikta med sitt liv.

Hur hänger detta ihop med vårt föreningsliv? Jo, åter enligt Stig Fredriksson, utgör inte minst kulturföreningar, oerhört viktiga beståndsdelar i vår demokrati. Fria författare och medier som får möjligheter ge ut skrifter och böcker som utgör en mångfald av olika meningsutbyten, åsiktsbildningar och estetiska inriktningar som inte inskränks av en despot utan stimuleras av en demokratisk maktutövning utgör grunden för vår frihet.

Demokrati formas bäst utgående från FN-deklarationen om mänskliga rättigheter. Dessa beskrivs med ord. För att förstå ord och deras mening måste man kunna läsa. Boken och skriften är verktygen bland vilka också nya tekniska former kan inräknas. Kulturen utgörs av mänskliga möten där fria meningsutbyten kommer till stånd. På detta sätt blir kultur och demokrati fullständigt beroende av varandra.

Biblioteken och dess personal ger oss utomordentligt viktiga möjligheter att hitta rätt i mångfalden. Tack till bibliotekarierna som stöder vårt sökande i bokfloden.

Torsten Jeppsson

”Han måste ingripa, splittra eventuella sammanslutningar och omintetgöra eventuella ledare.”
Annons
Annons
Annons
Annons