Annons

Hårresande slutsatser från Moderaterna om geriatrisk vård

Vill Moderaterna stänga de geriatriska slutenvårdsplatserna i Malmö, Lund och Helsingborg? Det intrycket får man när Adéle Ceimertz (M) och Anna Mannfalk (M) i sin replik hävdar att geriatriska vårdplatser skulle vara ett hot mot jämlik vård.
Äldrevård • Publicerad 24 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Syftet är att skräddarsy en vård efter de äldres behov. Fram till 2030 behövs det enligt rapporten 320 geriatriska slutenvårdsvårdplatser fördelat på Skånes sjukhus, varav 40 i Kristianstad.”, påpekar skribenterna.
”Syftet är att skräddarsy en vård efter de äldres behov. Fram till 2030 behövs det enligt rapporten 320 geriatriska slutenvårdsvårdplatser fördelat på Skånes sjukhus, varav 40 i Kristianstad.”, påpekar skribenterna.Foto: Sanna Tedeborg

Den slutsatsen är hårresande. Geriatriska slutenvårdsplatser finns i hela Sverige, de finns på Skånes universitetssjukhus och på Helsingborgs lasarett. Vi kan bara tolka deras svar som att vårdplatserna på SUS och i Helsingborg nu är hotade.

När Region Skånes främsta experter på geriatrisk vård utredde behovet av sjukhusvård för äldre på hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag var deras slutsatser solklara. Behovet var stort av fler vårdplatser, inte färre. Syftet är att skräddarsy en vård efter de äldres behov. Fram till 2030 behövs det enligt rapporten 320 geriatriska slutenvårdsvårdplatser fördelat på Skånes sjukhus, varav 40 i Kristianstad. Men den siffran förutsätter även en utbyggnad av vård på primärvårdsnivå och mobila vårdteam. Annars är behovet mycket större.

Annons

Geriatriska slutenvårdsplatser har hög medicinsk evidens och medför i genomsnitt 28 procent lägre dödlighet, 75 procent bättre funktionsförmåga och 35 procent färre som behöver kommunala insatser jämfört med om de behandlas i andra vårdformer. De som har störst nytta av dessa platser är människor med ett omfattande sjukvårds- och omsorgsbehov.

Det som är ojämlikt är att Kristianstad idag helt saknar denna form av slutenvårdsplatser.

Behovet av geriatrisk vård ökar i samhället till följd av att antalet invånare över 80 år ökar. Det är en grupp som sällan prioriteras. Men vi socialdemokrater anser att de förtjänar en vård som är anpassad efter deras behov. Vi har därför föreslagit att både inrätta särskilda geriatriska slutenvårdsplatser i allmänhet på CSK och att inrätta en vårdavdelning, samt att även utbilda fler läkare i geriatrik.

Innan Moderaterna får för sig att stänga de få geriatriska vårdplatser som faktiskt finns i Skåne,hoppas vi att de tänker om och lyssnar på regionens egen expertis. Det skulle inte bara öka kunskaperna inom partiet, det skulle även vara till gagn för Skånes äldre invånare.

Ewa Pihl Krabbe (S)

Riksdagsledamot

Marianne Eriksson (S)

Andre vice ordförande i sjukhusstyrelse Kristianstad

”Det är en grupp som sällan prioriteras. Men vi socialdemokrater anser att de förtjänar en vård som är anpassad efter deras behov.”
Annons
Annons
Annons
Annons