Annons

Hudläkare: Vi lämnade inte på grund av lönerna

Nedan följer ett svar på artikeln i Kb/NSk den 240508 av Clifford Johansen med titeln: “Brist på hudläkare ger CSK stora bekymmer – flyr för högre löner”. Artikeln innehåller flera felaktigheter. Därför vill vi ge vår syn på saken.
Sjukvård • Publicerad fredag 04:00
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Hudläkare som slutat på CSK påpekar att de inte lämnat för att få bättre betalt.
Hudläkare som slutat på CSK påpekar att de inte lämnat för att få bättre betalt.Foto: Lena Ehring

Vi som svarar är några av de hudläkare som har lämnat CSK sedan år 2019. Vi har tyvärr inte blivit tillfrågade varken av artikelförfattaren eller de tillfrågade politikerna om varför vi valde att lämna CSK.

Följande felaktigheter i artikeln behöver bemötas:

Annons

1. ”Tre läkare har lämnat Hud på CSK. Orsaken är att de får mycket högre löner i det privata.”

Totalt har sex hudläkare lämnat CSK sedan 2019. Var och en av oss lämnade av olika skäl, men ingen på grund av missnöje med lönen. Vi har inte högre lön idag än vi hade haft på CSK. Hudläkarna på CSK har mycket konkurrenskraftiga löner.

2. ”Det finns 1-2 hudläkare kvar på Hud CSK.”

Det finns fyra hudspecialister och tre ST-läkare som är på väg att bli hudspecialister kvar på Hudmottagningen på CSK.

3. ”Våra offentliga hudmottagningar måste ta kostnader för utbildning av ST-läkare.”

ST-läkarna har varit en betydande intäkt för hudmottagningen på CSK, inte en kostnad. Privata vårdvalsenheter får inte utbilda ST-läkare i hudsjukdomar, även om vi gärna skulle göra det, på samma sätt som ST-läkare i allmänmedicin utbildas på vårdcentraler i privat regi. Redan idag utbildar vi randande ST-läkare från primärvården.

4. “De offentliga hudmottagningarna får ofta ta de svåraste fallen”

Det är i mångt och mycket riktigt, och just därför får de offentliga mottagningarna ett tillskott i form av strukturbidrag och extra ersättning för de mer krävande besöken.

Vi tycker att det är viktigt att bestrida felaktigheterna i artikeln, inte minst då det av artikeln framgår att det verkar finnas en utbredd uppfattning av att läkarna lämnar på grund av ekonomiska skäl. Om det fattas politiska beslut baserat på dessa felaktiga grunder hamnar man fel.

Det finns för- och nackdelar med vårdvalet. Det är en viktig och separat diskussion. Att dra slutsatsen att vårdvalet är skälet till att det råder brist på hudläkare i Kristianstad är felaktigt.

Annons

Hudläkare

Daniel Stern

Dorin Golubas

Åsa Wictorin

Frida Röseler

Svar direkt:

Bakgrunden till artikeln är styrelsemötet med sjukhusstyrelsen. I de underlag som finns till detta (https://www.skane.se/namndshandlingar/32652078/) framgår det:

“Brist på läkare inom vårdval Hud påverkar produktionen kraftigt med tillhörande intäkter.” Vid koll med ansvariga politiker om varför, uppger dessa att det finns läkarbrist, bland annat på grund av att läkare lämnat för högre löner. Det även något som verksamhetschefen för hud har varnat för ett år tidigare. Detta ger också ett stort intäktsbortfall till CSK.

Politikerna framhåller också att ett problem med vårdvalet är att privata inte utbildar ST-läkare. Även om kliniken får ersättning för detta, innebär det att läkarresurser tas ifråga för handledning, och ST-läkare kan inte göra alla åtaganden själva.

Clifford Johansen

”Inte minst då det av artikeln framgår att det verkar finnas en utbredd uppfattning av att läkarna lämnar på grund av ekonomiska skäl. Om det fattas politiska beslut baserat på dessa felaktiga grunder hamnar man fel.”
Annons
Annons
Annons
Annons