Annons

Hur stadigt står ni nu när era vindar vänder från med till motvind?

Socialdemokraterna i Östra Göinges vision är att vår kommun är de 5 större byarnas kommun. Det är byarna som ger kommunen dess karaktär, detta skall icke förglömmas. Då måste varje by få utvecklas efter sin förmåga.
Politik i Östra Göinge • Publicerad 5 februari 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sandra Frostensson (S) med partikamrater kritiserar Treklövern i Östra Göinge. ”Vi ser alla våra byar som en tillgång och ni ser vissa som en belastning.”, heter det i texten.
Sandra Frostensson (S) med partikamrater kritiserar Treklövern i Östra Göinge. ”Vi ser alla våra byar som en tillgång och ni ser vissa som en belastning.”, heter det i texten.Foto: Mikael Persson

Replik till treklöverns ”S är inget parti att hålla i handen när det blåser”.

Genom att hela tiden referera till Helgeådalen som den styrande Treklövern ofta gör så utesluter man två av de fem större byar som Östra Göinge kommun består av. Frågan är ju hur det är att tänka på helheten? Vi ser alla våra byar som en tillgång och ni ser vissa som en belastning.

Annons

Det spelar ingen roll i vilken av de större byarna som en nedläggningshotad kommunal skola finns, vi tar strid för den oavsett, för vi vill ha en kommunal skola var i de fem större byarna. Dragningskraften till inflyttningen i våra byar är att det bland finns en skola som har möjlighet att ta emot alla elever. Finns inte detta kommer denna by inte att vara ett förstahandsval.

Det föds för få barn i Sibbhult, i Östra Göinge och i Östra Skåne. Detta är ett bekymmer som ingen ska blunda för. Detta är också rotorsaken till de problem som vi nu ser med minskad befolkningsmängd vilket ger mindre skatteintäkter vilket i sin tur gör den kommunala ekonomin svårare att få ihop. Att stänga en skola kan vara en kortsiktig lösning men det håller inte i längden. Vi måste hitta politisk enighet i hur vi ska vända denna trend, annars går vi en mycket dyster framtid till mötes.

Att spara in på barn och utbildning är det sämsta man kan göra om man vill säkra upp för framtiden. I ordet kvalité kan man väva in mycket. Trygghet i en skola är en kvalitativ egenskap så också närheten till skolan. Ett resultat i form av ett betyg eller en poäng är inte enbart det som sätter den kvalitativa nivån.

Ni har majoritet i Östra Göinge och har haft i över tio år. Frågan är hur stadigt ni står nu när era vindar vänder från med till motvind? Våra prioriteringar skiljer sig åt. Hade S varit i den styrande positionen hade vi inte i det läge som vi befinner oss i prioriterat ett nytt kommunhus framför kommunala skolor. Vi hade inte skickat tillbaka delar av de riktade statsbidrag som ni gjort under era år i styret. Vi hade inte försökt byta ut befolkningen som finns i Östra Göinge utan vi hade tagit hand om dem, visat att Östra Göinge är en plats för alla. Alla som vill ska kunna ta del av och glädjas av Skånes gröna hjärta.

Nu har ni det kärvare, för nu är det ingen generös Socialdemokratisk regering som stöttar kommunerna. Nu är det en borgerlig regering och den sittande regeringen bryr sig inte om hur det går för Östra Göinge kommun, här är det upp till varje kommun att klara sig själv.

Det är glädjande att läsa att ni saknar förslag om skattehöjningar, dessa brukar inte tas emot på ett så fördelaktigt sätt från er sida. Sist vi styrde höjde vi skatten med 50 öre, då slog ni bak ut och protesterade. Sen när ni tog över så sänkte ni bara med 12 öre, så 38 öre var tydligen helt befogat!

Det är kanske dags att de 12 örena återinförs. Som tur är kommer vi kunna föreslå detta i talarstolen utan att behöva utsättas för hån och påhopp.

Så håll i hatten, för nu ökar vindstyrkan. Är det då treklövern man ska hålla i handen?

Sandra Frostensson (S)

Sven-Arne Persson (S)

Annons

Miklos Liewher (S)

Lena Svensson (S)

”Vi hade inte försökt byta ut befolkningen som finns i Östra Göinge utan vi hade tagit hand om dem, visat att Östra Göinge är en plats för alla.”
Annons
Annons
Annons
Annons