Annons

Illa att ifrågasättas för sin vinst

Det är ett lågvattenmärke för företagsklimatet i Kristianstads kommun när skolchefen och ägaren av de privata förskolorna Sally, Andrea Thiele, ska behöva försvara sin verksamhet och de utdelningar som gjorts sedan 2010.
Förskola-och skola • Publicerad 11 februari 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ludvig Ceimertz (M) kritiseras för uttalanden om privata förskolor.
Ludvig Ceimertz (M) kritiseras för uttalanden om privata förskolor.Foto: Mikael Persson

Vad jag förstår bedriver Sallyförskolorna en utmärkt verksamhet. Alla är nöjda utom barn- och utbildningsnämndens ordförande Ludvig Ceimertz (M).

Ludvig Ceimertz funderar istället högt i Kristianstadsbladet hur den höga kvaliteten i verksamheten har kunnat upprätthållas med ”den här typen av vinstuttag”. Vad jag vet har inga anmärkningar riktats mot Sallyförskolorna under årens lopp. Ceimertz uttalande faller istället tillbaka på kommunen och nämnden på flera olika sätt.

Annons

Vad säger det om kommunens syn på företagande? Jag förstår om privata företagare tvekar eller undviker att lämna anbud eller bedriva verksamhet på uppdrag av kommunen när de läser uttalandet. Kommunerna i nordöstra Skåne behöver ta all hjälp av driftiga entreprenörer för att upprätthålla ett bra utbud av vård-, omsorg- och skoltjänster för medborgarna.

Min bild är att kommunerna i nordöstra Skåne just nu halkar efter övriga Skåne när det gäller utbud och tjänsteinnehåll.

En moderat politiker ska inte sitta och fundera på vinstuttagen på detta sätt. En viktig uppgift för ordföranden i nämnden är istället att se till att den har kontroll på att de privata tjänsteleverantörerna till förvaltningen uppfyller kraven i lagar och författningar.

Kommunen ska agera om dess tillsyn har anmärkningar mot egna enheter eller privat drivna verksamheter. Uttalandet tyder på att ordföranden underkänner den egna tillsynsverksamheten och där det nu framgår att tillsynen ska ses över.

Varför inte ta hjälp av skolchefen Andrea Thiele, hennes nätverk och kollegor för att utveckla de kommunalt drivna förskolorna? De stabila överskotten i Sallyförskolorna kan snarare tyda på att de indirekta kostnaderna i kommunens förskolor är för höga. Hur ser förvaltningens kostnader för förskolelokalerna ut? Med samma styrning som i Sallyförskolorna skulle kanske de kommunala förskolorna kunna generera ett överskott?

Slutligen, vinst är kärnan i marknadsekonomin och ger en stark drivkraft för entreprenörer. Företag som gör vinst bygger framgångsrika samhällen. Var därför rädd om företagsklimatet i nordöstra Skåne! Det är tråkigt att behöva påpeka detta för en moderat politiker.

Thomas Hjörring

”Med samma styrning som i Sallyförskolorna skulle kanske de kommunala förskolorna kunna generera ett överskott?”
Annons
Annons
Annons
Annons