Annons

Infekterad stämning kring nya höghuset – mycket står på spel

Den 15 mars 2024 publicerade Norra Skåne en artikel innebärande att Jacob Karlsson såsom talesperson för K-Fastigheter och Fredrik Norén såsom talesperson för Norén Fastigheter uttalar sig.
Byggkonflikt • Publicerad 23 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fundamentet till höghuset K-fastigheter bygger i hörnet Hantverkaregatan–Bokebergsgatan är gjutet. Men mer inte hänt på grund av överklaganden.
Fundamentet till höghuset K-fastigheter bygger i hörnet Hantverkaregatan–Bokebergsgatan är gjutet. Men mer inte hänt på grund av överklaganden.Foto: Carl-Johan Bauler

Det tycks som att stämningen mellan de båda är infekterad. Inte konstigt i så fall. Det handlar om två stora fastighetsbolag vars intressen kolliderat på grund av det tänkta höghuset utmed Hantverkaregatan i Hässleholm. Norén Fastigheter och ytterligare några andra parter har överklagat ett bygglov avseende omnämnda planerade höghus. Ett bygglov som inledningsvis beviljades genom behörigt beslut inom Hässleholms kommun. Så småningom behandlades ärendet hos länsstyrelsen i Kristianstad. Därefter har ärendet hamnat hos mark- och miljödomstolen i Växjö. Där det enligt uppgift registrerades den 26 februari 2024 i form av en överklagan. Om part/parter inte accepterar ett så småningom kommande beslut hos mark- och miljödomstolen i Växjö så kan överklagan ske till mark- och miljööverdomstolen, som är inrättad under Svea Hovrätt. Dock sker där i princip ett prövningstillstånd.

Hela den här historien kan av vissa uppfattas ha karaktären av en dokusåpa. Men enligt min uppfattning är det inte frågan om någon sådan form av underhållning. Utan det är viktigt att en kompetent slutgiltig avgörande bedömning sker. Mycket står på spel och ärendet framstår som komplicerat. Därför har en överklagandeprocess ett stort värde såsom ett demokratiskt inslag i vårt samhälle. Det är frågan om angelägna seriösa sakförhållanden för samtliga inblandade parter. Utöver ekonomiska aspekter och arbetstillfällen handlar det om hur ett höghus påverkar de boende i dess närhet. Men man skall inte heller förringa Hässleholms kommuninvånares åsikter. När ett eventuellt höghus är färdigbyggt kommer det troligen att ske olika uppfattningar om huruvida byggnaden passar in eller ej i den befintliga miljön. Kommer den då av majoriteten anses som en ”Kronjuvel” eller som varandes ”Hässleholms skampåle”?

Annons

Svaret på den frågan lär vi få någon gång i framtiden. Under förutsättning att ett bygglov slutligen beviljas. Men en sak är troligtvis ganska säker. Nämligen att någon/några av parterna blir vinnare på någon annans bekostnad. Kanske inte så konstigt att det finns starka känslor med i sammanhanget. Känslor som kan få karaktären av en infekterad atmosfär.

Klas-Håkan Petersson

Hässleholm

”Kommer den då av majoriteten anses som en ”Kronjuvel” eller som varandes ”Hässleholms skampåle”?”
Annons
Annons
Annons
Annons