Annons

”Jag kommer aldrig att ange!”

Thomas Haraldsson och liberala partiet i Hässleholm skall ha all heder då de lyfter galenskapen med angiveriplikt inom skolan och sjukvården.
Ny lag • Publicerad 23 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Saskia Titman kritiserar lagförslaget från Tidöpartierna.
Saskia Titman kritiserar lagförslaget från Tidöpartierna.Foto: Jonas Lundin

Alla barn har rätt till en utbildning samt en trygg och säker uppväxt enligt barnkonventionen. Att skapa ett system där skolan skall ange barnen kommer att påverka deras trygghet och tilltro till vuxna. Inte heller inom sjukvården kan det anses passa med ett angiverisystem där våra etiska samt moraliska koder innebär att vi skall vårda alla som behöver vår hjälp och att sjukvårdsinrättningar skall kunna upplevas som säkra platser.

Personligen anser jag att ett angiverisystem i samhället är en negativ utveckling och att Tidöpartierna bör göra om och göra rätt. Sverigedemokraterna borde kanske fokusera mer på att skapa ett samhälle som är enat och öppet i stället för att piska fram en stämning av rädsla och hat. Det är hög tid att fokusera på lösningar och lägga mindre energi på att skuldbelägga andra. Jag kommer aldrig att ange!

Saskia Titman

Annons
Annons
Annons
Annons