Annons

Jämställ inte börsbolag med idéburna förskolor

I ett antal artiklar i Kristianstadsbladet har den bekymmersamma situationen för de fristående förskolorna belysts. Med fristående har man inkluderat alla förskolor som inte har kommunen som huvudman.
Skola-och utbildning • Publicerad 18 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”För idéburna förskolor är inte drivkraften ekonomisk vinst, utan att skapa mervärden för barnen och deras föräldrar.”, påpekar skribenten.
”För idéburna förskolor är inte drivkraften ekonomisk vinst, utan att skapa mervärden för barnen och deras föräldrar.”, påpekar skribenten.Foto: NTB

Att kalla alla ”icke-offentliga” för fristående innebär att man jämställer börsbolag och ideella föreningar. Jag vill verkligen understryka att jag inte talar om kvaliteten i förskolan, utan om den logik som styr vem som driver förskolan. För idéburna förskolor är inte drivkraften ekonomisk vinst, utan att skapa mervärden för barnen och deras föräldrar. Vi som är idéburna har en annan logik än de kommersiella förskolorna, även om vi båda är fristående, eller ”privata”, som alla icke-kommunala förskolor ibland också brukar kallas. Den idéburna tanken är att utan egen ekonomisk vinning ge medmänniskorna i närområdet bästa tänkbara samhällsfinansierad service i privat regi.

Att driva ett idéburet företag bottnar i ett engagemang för människor i alla åldrar och från alla delar av samhället och deras utveckling. Ett idéburet företag vill påverka och skapa lösningar där man ser brister eller behov.

Annons

Eventuella överskott stannar kvar i verksamheten i form av investeringar för framtiden. Precis som kommersiella företag behöver idéburna också göra vinst för att klara skollagens krav på ekonomisk buffert och möta oförutsedda händelser.

Skillnaden är att vinsten aldrig är prioriterad. Barnen och verksamheten kommer alltid först. Just för att de idéburna förskolorna återinvesterar det lilla överskottet i verksamheten slår besparingsbeslut som det aktuella i Kristianstad mycket hårdare.

Antalet idéburna förskolor och skolor har successivt minskat. Uppköp, nedläggning och en exponentiellt ökande administration är huvudanledningarna. Att driva ett företag utifrån en idé, en övertygelse, om att man utifrån sin yrkesmässiga verksamhet kan tillföra samhället nytta och utveckling, är en allt viktigare ingrediens i ett samhälle som allt mer präglas av koncerntänkande och vinstjakt.

Den idéburna sektorn, som är en del av det så kallade civilsamhället som finansieras med skattemedel, kommer ofta i kläm och drabbas ofta hårt av statens och lagstiftarnas jakt på vinstjagande näringsidkare och riskkapitalister.

Till skillnad från kommersiella huvudmän består inte de idéburna styrelserna av arvoderade ledamöter utan av engagerade ”vardagsmänniskor”; kassörskan på Coop, sjuksköterskan på Centralsjukhuset eller hemtjänstassistenten i Åhus. Det är människor, som du och jag, som är villiga att lägga vardagskvällar på styrelsemöten eller septemberlördagar på gemensam storstädning av förskolan eller skolan. Som utan att begära någon form av ersättning satsar sin tid på sina barns förskola eller skola. Deras drivkraft är en bättre vardag för barnen. Det är en idealism som vi borde värna – inte trampa på.

Stockholm 9 oktober 2023

Mimmi von Troil

Generalsekreterare

IV – Idéburen Välfärd

Annons
Annons
Annons
Annons