Annons

Jobbstressen måste minska – allt annat är ohållbart

Alla som jobbar har rätt till en god och riskfri arbetsmiljö men i verklighetens Sverige är bilden en annan.
Stress på jobbet • Publicerad 29 april 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Stressen på arbetsplatserna måste minska, skriver Unionen.
Stressen på arbetsplatserna måste minska, skriver Unionen.Foto: Janerik Henriksson/TT

I dagens globala och effektiva samhälle står privatanställda tjänstemän inför ökande krav på kreativitet, kognitiv förmåga och personlig flexibilitet. Utöver det utsätts de för hög arbetsbelastning och otydligt ledarskap. Sammantaget skapar det ett ohållbart arbetsliv.

I Försäkringskassans lägesrapport 2023 fastslås att orsaken till sjukfrånvaro gått från ryggont till psykiska diagnoser. Stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den främsta orsaken till längre sjukfrånvaro och har nästan dubbelt så många sjukdagar jämfört med andra diagnoser. I december 2023 var 4 385 personer i Skåne län sjukskrivna på grund av stress. Det kan jämföras med december 2013 då 2176 personer var sjukskrivna av samma orsak.

Annons

I Unionens nya Arbetsmiljöbarometer uppger 56 procent av arbetsmiljöombuden att systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs på deras arbetsplats. Det är inte bra nog! Riskfria arbetsmiljöer existerar inte, och just därför måste man konstant arbeta för att minska risker och brister.

Den generellt höga arbetsbelastningen innebär en hälsorisk i sig och skapar även konsekvenser för arbetsmiljöarbetet då tid saknas för gemensamt förbättringsarbete och samverkan. Arbetsgivare som inte jobbar aktivt med arbetsmiljöarbetet ger inte sina anställda rätt förutsättningar och riskerar inte bara medarbetarnas hälsa utan även att gå miste om tillväxtkraft.

I dag råder det kompetensbrist och de arbetsgivare som inte arbetar aktivt med arbetsmiljön kan få svårare att locka till sig kompetens. Att investera i och arbeta för en bra arbetsmiljö, är världens bästa bevarade affärshemlighet.

Lösningen är att:

1. Alla arbetsplatser bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med hög kvalitet.

2. Arbetsgivare tar ansvar och ser till att arbetsbelastningen är hållbar och att arbetet inte leder till sjukdom eller skada.

3. Arbetsmiljöarbetet bedrivs i samverkan där arbetsmiljöombudens inflytande säkerställs. Arbetsmiljöombudens roll och fackliga koppling är av största vikt för ett fungerande arbetsmiljöarbete på alla våra arbetsplatser.

4. Chefer har kunskaper och förutsättningar att bedriva och förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

5. Risker och brister i arbetsmiljön alltid förebyggs och åtgärdas.

6. Arbetsmiljöverket får tillräckliga resurser för att stärka inspektionsverksamheten.

Annons

Vi vill se arbetsgivare som följer arbetsmiljölagen, ett systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan och arbetsplatser där alla kan gå till jobbet och samtidigt ha energi över när arbetsdagen är slut. Ett hållbart arbetsliv fritt från ohälsosam stress är en viktig investering för framtiden.

Joakim Ravemyr

Regionordförande Unionen Sydost

Peter Hellberg

Förbundsordförande Unionen

”Arbetsgivare som inte arbetar aktivt med arbetsmiljön kan få svårare att locka till sig kompetens”
Annons
Annons
Annons
Annons