Annons

Jonas Esbjörnsson (S): Den värste hycklaren i oppositionen

Jonas Esbjörnsson (S) vill gärna ha svar kring det som han kallar vårdslakten. Det kan han gärna få, men först vill jag be om en mer sansad ton i debatten.
Vården i Skåne • Publicerad 3 maj 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Marlen Ottesen (SD) svarar Jonas Esbjörnsson (S) och kritiserar honom för att vara en hycklare.
Marlen Ottesen (SD) svarar Jonas Esbjörnsson (S) och kritiserar honom för att vara en hycklare.Foto: Mikael Persson

Svar till Jonas Esbjörnsson (S) 2024-04-25

I regionfullmäktiges reglemente står det att interpellationer får ställas till regionråd som tillhör majoriteten. Det gör inte Sverigedemokraterna.

Annons

Vi befinner oss i ett nytt politiskt landskap, och att ha ett budgetsamarbete som vi har med Treklövern gör oss inte per automatik till en del av styret. Det ger oss en unik position i vårt samarbete, där vi förhandlar budgeten med treklövern, men också har möjlighet att bland annat ställa interpellationer, lägga egna yrkanden och egna initiativ.

Det är varken ohederligt eller ynkligt att följa praxis och reglementen. Däremot välkomnade jag i fullmäktiges talarstol Esbjörnsson att föra debatten på rätt ställe, bland annat på dessa debattsidor. Debattsidor där Esbjörnsson exakt ett år på dagen, ifrågasatte vårt ställningstagande i frågan kring öppnandet av en primärvårdsfilial i Arkelstorp. Det leder ju dock en till att fundera över om det är en slump att Esbjörnsson skrivit debattartiklar direkt riktade mot Sverigedemokraterna två år i rad precis dagarna innan förta maj.

Precis som i mitt svar förra året, och våra löften i valet så står vi fortfarande på landsbygdens sida. Men vi måste också acceptera att förändringar kan vara nödvändiga och av godo. Hela sjukvården håller på att ställas om till att mer vård bedrivs i hemmet, så även primärvård. En utbyggnad av mobila vårdteam i Skåne gynnar de boende på landsbygden, det gynnar de svårast sjuka och de sköraste.

Att primärvården har enheter som inte går att bemanna, och få patientbesök gynnar ingen. Både för personalen och patienterna är det då bättre att slå ihop enheter och öka tillgängligheten till sjukvården.

Att vara ett landsbygdsvänligt parti handlar inte om att gynna enskilda delar av landsbygden – det handlar om att se landsbygden som en likvärdig part i fråga om behov och möjligheter.

Behoven kan vi konstatera finns, och möjligheterna finns att se nya lösningar och inte låsa in oss hur saker och ting har varit. Vi behöver blicka mot framtiden, och hur sjukvården ska organiseras framåt för att på ett patientsäkert sätt nå ut till medborgarna.

I den bästa av världar hade ekonomin inte behövt spela in, men det är en självklarhet att den gör det. Vi kämpar för att få mest och bäst vård för varje skattekrona. Det stämmer mycket väl att Sverigedemokraterna ställt sig bakom och varit en part i den budget som är antagen. En budget med rekordstora satsningar på sjukvården.

Socialdemokraternas budget för primärvården i år är bara 2,4 miljoner större än vår och treklöverns budget. Med andra ord nästan ingenting. Detta gör att man med lätthet kan utse Jonas Esbjörnsson till en av de värsta hycklarna i oppositionen i Region Skåne. Han anklagar oss för att slakta vården samtidigt som han och hans parti i princip inte tillför mer pengar än vad vi gör.

Kan oppositionspolitik bli mer ohederlig än så? Istället för att vara ärliga och hederliga och budgetera för att förhindra den förändring av primärvården som nu gjorts väljer Esbjörnsson och Socialdemokraterna att lova stort utan att leverera så mycket som en tummetott av den summan.

Jag möter gärna Esbjörnsson och medborgarna ute på en öppen debatt. Ta då gärna med dina guldbyxor och visa hur du trollar fram alla dina löften ur dem.

Annons

Marlen Ottesen (SD)

”Ta då gärna med dina guldbyxor och visa hur du trollar fram alla dina löften ur dem.”
Annons
Annons
Annons
Annons