Annons

Jubilerar 25 år av stöd till drabbade brottsoffer

Telefonen ringer hos en av Brottsofferjourens stödpersoner: – Hej, jag vet inte vad jag ska göra. Jag har varit med om en så förfärlig händelse och jag känner mig väldigt orolig.
Brottsoffer • Publicerad 31 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Christina Silverbern är samordnare på Brottsofferjouren Nordöstra Skåne.
Christina Silverbern är samordnare på Brottsofferjouren Nordöstra Skåne.Foto: Tommy Svensson

Så kan en kontakt med Brottsofferjouren inledas. Ett sådant här samtal beskriver kärnan i jourernas verksamhet. Utbildade volontärer fungerar som stödpersoner eller som stöd till vittnen i domstol, som möter brottsoffer, vittnen och anhöriga i utsatta situationer.

Vi ska här beskriva hur vår verksamhet fungerar och varför den är så viktig. Brottsofferjouren Sverige är en riksorganisation med 62 lokala/regionala brottsofferjourer.

Annons

Brottsofferjouren Nordöstra Skåne är en av dem. Sven-Erik Alhem är förbundsordförande i Brottsofferjouren Sverige.

Brottsofferjouren Nordöstra Skåne fyller 25 år i år. Våra grundare såg behovet av att förbättra stödet till brottsoffer, deras anhöriga och vittnen i domstol. Jouren omfattar Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge kommuner. Genom åren är det tusentals personer som haft kontakt med Brottsofferjouren Nordöstra Skåne. Under 2023 hade våra volontärer kontakt med 740 brottsoffer, vittnen och anhöriga i våra tre kommuner.

Många gånger behöver kanske bara någon fråga ställas och ibland är det besvärliga ting som behöver dryftas. Att så många kontaktar oss tar vi som ett tecken på att det är enkelt att nå oss och det är precis så det ska vara. I jouren här verkar 20 volontärer. Det är engagerade människor som valt att lägga en del av sin fritid på att antingen att stödja med samtal eller finnas tillgängliga i tingsrätten som stöd till personer som ska vittna. För många är det en ny och kanske jobbig situation att vittna i domstol. Då kan våra volontärer vara ett bra stöd och informera om hur det går till och vad som väntar i en domstol.

Grunden för volontärernas arbete vilar helt på ideella insatser. Men för att bli volontär är det obligatoriskt med först en grundläggande utbildning och sedan erbjuds ett rikt utbud av olika fortlöpande utbildningsinsatser. Alla volontärer ska avge ett tystnadslöfte. Styrelseledamöter och volontärer ska dessutom lämna utdrag ur belastningsregistret. En samordnare, anställd av jouren, ansvarar för utbildningar, stöd och handledning av volontärer. Utan utbildade och engagerade volontärer finns helt enkelt ingen verksamhet.

Ekonomiskt så finansieras verksamheten i huvudsak av anslag från Kristianstads, Bromölla och Östra Göinge kommuner.

Nu uppmärksammar vi att det är 25 år sedan Brottsofferjouren Skåne Nordost bildades. Vi gör det genom att anordna några offentliga föreläsningar i samarbete med våra värdkommuner. I Kristianstad föreläser Simon Häggström, polis med inriktning mot prostitution och människohandel. I Bromölla och Broby föreläser Ewa-Gun Westford om sina mycket gedigna erfarenheter som polis och med utgångspunkt från ett brottsofferperspektiv.

Slutligen vill vi rikta ett varmt tack till alla dem som nu och före oss verkat i styrelser och som volontärer! Tack för era värdefulla insatser för personer som på olika sätt utsatts för brott!

Anders Tell

Ordförande, Brottsofferjouren Nordöstra Skåne

Christina Silverbern

Annons

Samordnare, Brottsofferjouren Nordöstra Skåne

”Grunden för volontärernas arbete vilar helt på ideella insatser. Men för att bli volontär är det obligatoriskt med först en grundläggande utbildning”
Annons
Annons
Annons
Annons