Annons

Kärnfamiljens avgörande betydelse

Daniel Jönsson Lyckestams råd: ”Pappa läs för din son”, (14/10) är ett bra råd. Men då är det bättre läsa bibliska berättelser än sagor. Bibelberättelser skildrar verkliga händelser som exempelvis Davids kamp mot Goliat, Daniel i lejongropen och om Josef såld till slavhandlare av sina bröder.
Kärnfamilj • Publicerad 30 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Läs gärna för era söner, men heller bibliska berättelser än sagor, tycker skribenten.
Läs gärna för era söner, men heller bibliska berättelser än sagor, tycker skribenten.Foto: Privat

Detta förutsätts kunna ske inom kärnfamiljens lugna miljö. Något som stått under press främst av socialdemokratisk familjepolitik under decennier. En i denna politik framträdande person var Alva Myrdal. Hon skrev bland annat ”Psykoanalysen har lärt oss hur farliga de alltför starka bindningarna mellan föräldrar och barn är. ”Uppfostran är konsten att lära barnen att växa ifrån en”, kan rentav sägas vara den pedagogiska lärdomen av denna nya insikt.”

Alva ville införa ”kollektiva barnhem ” där barnen kom bort från föräldraauktoriteten och i stället fick en så kallad konstruktiv uppfostran. Kvinnan skulle inte längre vara så bunden av hem, äktenskap och barn. Hon behövde frigöras för att utföra förvärvsarbete. Explicit måste båda föräldrarna vara borta 7 – 8 timmar per dag, skrev hon tillsammans med sin man, Gunnar, i boken, Kris i befolkningsfrågan 1934.

Annons

Detta för att undgå att mannen som ensam familjeförsörjare blev som ”herre över sina stackare”. Barnen måste fostras till oberoende. ”Föräldraauktoriteten måste minska”, skriver Alva i tidskriften Kulturfront 1936 i artikeln ”Fostran till frihet, kritik och kulturkamp.” Där hon beskrev sin text som ”ett försvarstal för olydnaden”. Hon förklarade att det moderna samhället inte längre önskade se lydnad under auktoritära individer.

Alva Myrdal avvisar en fostran som bygger på strikta regler. I stället rekommenderar hon en fostran som tar vara på ”de positiva krafterna hos barnet självt”. Härvid begick hon ett tankefel då hon bortsåg från och förnekade Bibelns skapelseberättelse om Adam och Eva som på djävulens inrådan åt av den av Gud förbjudna frukten.

Enligt Bibeln såddes därvid ett frö av den onda andemakten i alla deras efterkommandes hjärtan. Något som vi nu ser resultatet av i världen. I vårt land t.ex. att ungdomar så lätt dras in i gängkriminalitet och våldsbrott, när de inte fostrats av kristendomens etik och moral.

Grunden i denna fostran fanns i Luthers katekes. Den togs bort som lärobok i skolan 1919 av ecklesiastikminister Värner Rydén (S). Den var en grundval för hela samhällsbygget, skrev teol. dr. Rune Imberg i tidningen Kyrka och Folk 2021/32. Den förklarar kortfattat den kristna etiken.

En etik som berör inte minst kärnfamiljen och äktenskapet, som instiftats av Gud som ett livslångt förbund. Detta bestred Alva Myrdal i Kris-boken. Hon förordade i stället en materialistisk familjesyn. Och äktenskapet som ett sammanboende grundat enbart på ekonomiska och sociala faktorer.

Eftersom Myrdals idéer i familjepolitiken alltmer antogs av följande S-regeringar blev följden bland annat ökande skilsmässofrekvens, som främst utgör en psykisk påfrestning för barnen. Och poliser och fängelsechefer anser att en trasslig familjesituation är den främsta orsaken till brottslighet.

Assar Björkvald

Annons
Annons
Annons
Annons