Annons

Killebergsskolan viktig för Osby kommun

Det är med stor förvåning jag hör att man planerar lägga ner mellanstadiet på Killebergsskolan.
Skolan i Killeberg • Publicerad 21 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Debatten om skolan i Killeberg fortsätter på insändarsidan.
Debatten om skolan i Killeberg fortsätter på insändarsidan.Foto: Agnes Malteson

Ur ett barnperspektiv är det naturligtvis bättre att mellanstadieeleverna får gå kvar hemma i byn, det räknar jag med att även ansvariga politiker håller med om. Jag förstår att beslutet istället grundar sig i ekonomi. Men då kan man ju inte enbart se till utgifterna, utan även till intäkterna.

Osby kommun har iordningställt hustomter i både Killeberg och Loshult för att locka till sig nya invånare. Jag antar att man då siktar på att locka till sig barnfamiljer, det är denna kategori som brukar satsa på att bygga nytt. Jag är själv utflyttad Killebergare med en dröm om att flytta tillbaka med min familj, men min fru är mer skeptisk. Om mellanstadiet på Killebergsskolan läggs ner inser jag själv hur orealistisk min dröm är.

Annons

Boende i Killeberg/Loshult har alltid haft en stark anknytning till Älmhult och merparten pendlar över kommungränsen för arbete. Om mellanstadiet på Killebergsskolan läggs ner kommer familjer välja bort att bosätta sig här, var så säkra på det. Men alternativet för dessa potentiella invånare är inte att bosätta sig i Osby eller Lönsboda, utan snarare i Älmhult. Förutom ett minskande elevunderlag i Killeberg kommer Osby kommun då dessutom gå miste om skatteintäkter.

I Killeberg/Loshult har Osby kommun en möjlighet att dra nytta av Älmhults attraktionskraft och därigenom säkerställa skatteintäkter.

Med ett nedlagt mellanstadium på Killebergsskolan försvinner mycket av den möjligheten. En bygd får gärna utvecklas för att vara attraktiv, men framförallt får den inte avvecklas.

Ola Larsson

Ängelholm

Annons
Annons
Annons
Annons