Annons

Klandervärt att inte agera förrän nu mot elkrisen

Kajsa Hedberg är relativt ny på sin befattning som VD för C:4 Energi. Bevisligen (se Kristianstadsbladet redovisning 2024-03-20) har Kajsa H ett flertal gånger informerat politikerna om situationen vilket resulterat i att oppositionen börjat tala om behovet av ett helhetsgrepp.
Elbristen i Kristianstad • Publicerad 22 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barsebäcks kärnkraftverk som inte längre förser Skåne med billig el.
Barsebäcks kärnkraftverk som inte längre förser Skåne med billig el.Foto: Anders Ahlgren/SvD/TT

Ett ett helhetsbegrepp som de styrande inte tycks inse behovet av. Med andra ord kan det behövas en ”flanellograf-genomgång” ”Orsak /Verkan”

Dock får vi inte bortse från att el situationen för Skåne varit känd sedan Barsebäck lades ned. Det vill säga det är klandervärt att politikerna först började reagera 2023 som en konsekvens av att vi dels fått en drivande C4 chef, dels av att företag och allmänheten reagerat.

Annons

Hur tydlig var den tidigare ledningen på C4 avseende möjliga långsiktiga konsekvenser för Kristianstad?

En fråga som måste resas är vilket ansvar som kommunledningen och miljö- och samhällsbyggnad har till den akuta kris vi hamnat i.

På Kristianstad Kommuns På Kristianstad Kommuns hemsida står det om kommunledningen citat ”Vårt arbete styrs av kommunstyrelsen”. Detta får självklart inte innebära att professionella tjänstemän inte tänker självständigt och agerar för att se till att deras ”arbetsgivare” inser både det kortsiktiga och långsiktiga allvaret av en el situation som varit känd under väldigt många år.

På miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar man med framtida bebyggelse och ska bidra till en positiv samhällsutveckling. Att arbeta med framtiden borde självklart resulterat att miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för flera år sedan slagit larm om riskerna med bristande elförsörjning.

Bert Olov Bergstrand

”Detta får självklart inte innebära att professionella tjänstemän inte tänker självständigt”
Annons
Annons
Annons
Annons