Annons

Kollektivtrafikkort för alla på högstadiet och gymnasiet!

Det är dags att ge ett kollektivtrafikkort som gäller alla dagar i veckan, alla tider på dygnet och även under loven till Kristianstads högstadie- och gymnasieelever.
Kollektivtrafik för unga • Publicerad 4 maj 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
S vill införa gratis kollektivtrafik för Kristianstads högstadie- och gymnasieelever.
S vill införa gratis kollektivtrafik för Kristianstads högstadie- och gymnasieelever.Foto: Torun Börtz

För att Kristianstad ska leva och utvecklas krävs en välfungerande kollektivtrafik som gör det enkelt att bo, leva och verka i hela kommunen. Påverkansarbete gentemot Region Skåne är avgörande för att förbättra möjligheterna till kollektivt resande i vår kommun. Kristianstads kommun måste driva frågor som skapar win/win i förhandlingarna med Skånetrafiken.

I Skånes till ytan största kommun är mobiliteten en helt avgörande fråga. Det är grundläggande att ha en väl fungerande kollektivtrafik för att utveckla våra basorter, och enligt en motion till kommunfullmäktige har Socialdemokraterna föreslagit att alla högstadie- och gymnasieungdomar ska få fri kollektivtrafik. Detta har stöd från den samlade oppositionen (S, L, V och C), och det är ett viktigt steg för att öka ungas frihet och minska behovet av skolbussar eller skjutsande föräldrar.

Annons

För eleven innebär införandet av kollektivtrafikkort flera fördelar. Även om en stor del av Kristianstads kommuns gymnasieungdomar redan har ett begränsat kollektivtrafikkort idag. Detta förslag till viljeinriktning gör det även möjligt för stadens ungdomar att besöka vänner, delta i föreningsliv eller ta ett extrajobb i hela Kristianstads kommun. Det blir enklare att välja skola då transport inte längre är en begränsande faktor. Eleverna får också större frihet att åka till eller från skolan när det passar dem, vilket underlättar för unga med växelboende.

För skolan innebär det minskat beroende av skolskjutsar och bättre möjlighet att organisera studiebesök eller andra utbildningsaktiviteter när alla elever har busskort. Dessutom främjar det ett större ansvarstagande hos eleverna, vilket bidrar till en mer engagerad och delaktig elevkår.

Detta S-initiativ har positiva effekter för hela samhället genom att öka resandeunderlaget för linjetrafiken. Fler resenärer skapar starkare pendlingslinjer och ökar tillgängligheten mellan kommunens olika. Detta är ett steg mot en mer hållbar och tillgänglig kollektivtrafik för alla invånare. Inte minst blir Kristianstads skolungdomar friare Skåningar när bussen är fri under helger och lovens dagsutflykter.

För Socialdemokraterna

Ulrika Tollgren (S)

Oppositionsråd

Martin Hallingström Skoglund (S)

Vice ordf Landsbygdsrådet

Sabina Månsson Hultgren (S)

2:e vice ordf Barn- och Utbildningsnämnden

”I Skånes till ytan största kommun är mobiliteten en helt avgörande fråga. Det är grundläggande att ha en väl fungerande kollektivtrafik för att utveckla våra basorter”
Annons
Annons
Annons
Annons