Annons

Krävs handling och inte flum för att locka företagare

Först vill jag tacka för svaret från Lena Wallentheim (S) och Lina Bengtsson (M). Jag upplever dock att ni efter minst 10 år av diverse försök och upplägg inte har åstadkommit något reellt som enligt Svensk Näringsliv har givit ett positivt resultat, oavsett om det kallas för attitydmätning eller annat.
Företagsklimatet i Hässleholm • Publicerad 25 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det krävs krafttag för att locka fler företagare till Hässleholm kommun.

Replik på varför tillfrågas inte Hanna Nilsson om företagsklimatet.

Fakta är att Hässleholms kommun är sämst i Skåne. Och kräver handling inte en massa flum som hittills.

Annons

Hur en företagare upplever bemötande och attityd av den tjänsteman eller politiker som denne har en första kontakt med, sätter tonen för alla kommande möten. Det går inte att nog betona hur viktigt första mötet utfaller. Här hör man talas om allt från totalt ointresse till svalt intresse.

Detta avlöper olika beroende bland annat var i kommunen man har för avsikt att etablera sig, intresset sjunker om det visar sig att företagaren vill etablera sig i någon av kransorterna och frågan brukar komma varför inte Hässleholm vore bäst. Det är totalt kontraproduktivt att ens ha en åsikt om detta, detta bör och skall en företagsidkare kunna bestämma om själv.

Vad tillväxtenheten borde koncentrera sig på, är att företag stannar kvar i kommunen och att nya bildas eller flyttar hit. Så är inte fallet. Om det hade varit så hade denna diskussionen inte förts. Med en kommun som tycker sig ha råd att investera i ett nytt badhus för initialt 430 milj och lägga minst 10 miljoner på ny gräsplan. Jag säger initialt eftersom kommunala beräkningar nästan till 100 procent överstigs med hutlösa summor. Då borde man lägga sig vinn om att inkomsterna överstiger utgifterna, som alla vet så är detta inte fallet i vår kommun. Detta kommer även att mycket snart innebära att badhusen i kransorterna försvinner, eftersom driften av dessa inte kan hanteras inom given budget.

Om det hade varit fart på etableringar av företag och andra föreningar/organisationer så hade det funnits skatteunderlag på ovan investeringar, detta kommer aldrig att bära sig självt utan även detta kommer att på sikt få betalas av medborgarna i denna kommun. Antingen i nya kommunala lån eller skattehöjning. Oavsett vilket är det en usel lösning som endast kommer att gynna ett lite antal medborgare.

Bygg ett badhus för 250- 300 miljoner istället och lägg prestigen åt sidan, en liten stad som Hässleholm har inte råd att dra på sig kostnader som kommuner med tre gånger så många innevånare.

Angående Hanna Nilsson vara eller inte vara inom näringslivet och dess klimat kan endast sägas att, om denne inte har haft förmågan att förstå vilket ansvar hon tagit på sig, så kan man knappast begära ansvar i efterhand. Nilsson kan knappast betraktas som en seriös politiker eller samtalspartner. Hanna diskvalificerade sig själv genom ord och handling innan hon avgick till mindre utsatt post med fortsatt lön. Men innan dess så ställde hon till med total oreda för nästan alla. Och detta får aldrig hända igen, det har Hässleholms Kommun och dess innevånare inte råd med varken ekonomiskt eller omdömesmässigt .

BBH Andreasson

Annons
Annons
Annons
Annons