Annons

Länsstyrelsen i Skåne en fara för naturen

Jag besökte Gyetorpskärret, ett av Skånes finaste naturreservat med en fantastisk artrikedom av orkideer, majvivor och smörbollar.
Naturvård • Publicerad 4 juni 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nattviol (bilden), honungsblomster och majnycklar är tre av orkidéerna som växer i Gyetorpskärret. Skribenten tycker att området vansköts.
Nattviol (bilden), honungsblomster och majnycklar är tre av orkidéerna som växer i Gyetorpskärret. Skribenten tycker att området vansköts.Foto: Hasse Holmberg

Nu är det två år sedan förra besöket, men nu kan man bara förfäras över den vanskötsel som länsmyndigheten har ansvar för. Där man förr kunde se strandängar och den glittrande Östersjön, fanns nu en vägg av två meter högt björksly, samt en jätteareal av en meter höga slånbuskar.

För att ”skydda” växterna har man inga betande djur, med förbuskning som resultat. Att mekaniskt hugga av slånbuskar, resulterar i en stubbåker med en djungel av nya skott. Området är förstört, och bortom all räddning. Naturskyddsföreningen i Kristianstad som har drivit ett LONA projekt, med bidragspengar och arbetskraft från Arbetsförmedlingen. Då satte man upp elstaket för att utestänga betesdjuren.

Annons

Naturskyddsföreningen har drivit på för att skapa reservatet. På hemsidan skriver man stolt, att ett nytt stort reservat har skapats. Naturskyddsföreningen saknar tydligen kunskap om hur man skyddar natur. Nu är flera myndigheter inblandade, Skogsvårdsstyrelsen är en, samt Naturvårdsverket delvis.

När flera myndigheter ”samverkar”, då vet byråkraterna att ingen kan ställas till ansvar. De kan syssla med förbudsskyltar och pekpinnar, man får intrycket att helst ska allmänheten hållas därifrån, friluftsliv, scouter och orienterare. Genom att gömma informationsskyltarna bakom buskage, enligt skötselplanen, så ska allmänheten utestängas.

Det är ren ekofascism. Skattemedel som används aktivistiskt. Det är absurt när man ser uppgrävda hasselbuskar, utfört av traktorgrävare, i något försök att restaurera området. Artrikedomen i kärret har gynnats av betande djur, som generationer av bönder släppt på bete, långt innan det fanns en Länsstyrelse. Att i dagsläget hitta bönder som vill riskera att få vargangrepp på djuren, är ett tämligen nytt problem i Skåne. Samma myndighet har till uppgift att värna vargen. Länsstyrelsen är bara intresserad av att lägga stora arealer som reservat, då blir byråkraterna i EU glada. Någon kunskap eller resurser att sköta reservaten finns inte.

Till de markägare som sätter sitt hopp till länsstyrelsen och bildandet av reservat, för att bevara natur. Ni kommer att snart bli besvikna, myndigheten gör en plan vid skrivbordet. Förbudsskyltarna sätts upp, sen får markerna förfalla. Att området kräver ständig skötsel, kommer efter tio år som en överraskning för berörd myndighet. Att bilda fler reservat innebär, mindre pengar till skötsel av befintliga.

Bengt-G Frantz

”Det är ren ekofascism. Skattemedel som används aktivistiskt. Det är absurt när man ser uppgrävda hasselbuskar, utfört av traktorgrävare, i något försök att restaurera området.”
Annons
Annons
Annons
Annons