Annons

Mål för Israel att göra livet för palestinierna omöjligt

”Vi beklagar att straffrihet råder.” Så skrev tre FN-experter om Israels brott mot mänskliga rättigheter samt eventuella krigsbrott. Det gjorde de redan i februari i fjol, 2023.
Israel-Palestina • Publicerad 26 januari 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Medan ordet genocid står för folkmord används begreppet domicid för dödsstöten mot hus och hem där människor bor.”, påpekar Palestinagrupperna i Skåne.
”Medan ordet genocid står för folkmord används begreppet domicid för dödsstöten mot hus och hem där människor bor.”, påpekar Palestinagrupperna i Skåne.Foto: Mohammed Dahman

Sedan dess har Israel fortsatt att åtnjuta straffrihet och från många stater fått försäkran om villkors- löst stöd trots uppenbara överträdelser och trotsande av internationell rätt. Trots mer än tre månader av fullskaligt och besinningslöst krig, som har lagt stora delar av Gaza i ruiner. Ett sådant agerande benämns domicid – medveten massförstörelse av bostäder för att göra ett område obeboeligt. Medan ordet genocid står för folkmord används begreppet domicid för dödsstöten mot hus och hem där människor bor.

Gaza är dock inte den enda delen av Palestina som drabbas av domicid. Israels taktik är densamma på Västbanken och i Östra Jerusalem där bostäder i årtionden rivits av ockupationsmakten. Även de områdena ska bli obeboeliga – för palestinier. Byggnadstillstånd nekas systematiskt – för palestinier. Allt medan tusentals och åter tusentals israeler bereds möjlighet att bo i ständigt nytillkommande illegala bosättningar på Västbanken, på stulen mark. Det var det agerandet som de tre FN-experterna lyfte i uttalandet den 13 februari 2023.!”The systematic demolition of Palestinian homes, erection of illegal Israeli settlements and systematic denial of building permits for Palestinians in the occupied West Bank amounts to ”domicide”, (Albanese, Rajagopal och Betancur).

Annons

Att göra boende och byggande omöjligt för palestinierna är ett uppenbart mål för staten Israel, som nu för förhandlingar med ett antal afrikanska stater om att ta emot de palestinier som hotas av fördrivning än en gång från sitt land och sina hem. Ännu en Nakba, en katastrof. Kongo, Tchad och Rwanda har nämnts som möjliga mottagare. När Palestina sedan helt tömts på sin befolkning kan en illegal israelisk super-bosättning skapas där och tvåstatslösningen en gång för alla dödförklaras.

Om det är denna israeliska vision som Sveriges regering, EU och USA står bakom när de ger sitt villkorslösa stöd bör de ärligt säga det i klartext och inte fortsatt kasta fram tvåstatslösningen som en snuttefilt samtidigt som noll och intet görs för att stoppa det som pågått i decennier på Västbanken och i Östra Jerusalem och nu är extra påtagligt i Gaza.

Vi instämmer i FN-experternas beklagande vad gäller den straffrihet som staten Israel beviljas. Och vi kräver svar från Sveriges regering och svenska EU-parlamentariker: är ni medvetna om att ni är medskyldiga till Israels domicid genom att inte agera emot den? Hur länge kommer ni att tillåta att fördrivningen av palestinierna fortgår utan att det får konsekvenser för staten Israel? Ni är skyldiga svenska medborgare ett svar.

Palestinagrupperna i Skåne

Kerstin Dahlberg

Yvonne Fredriksson

Lars Linnersten

Gert Andersson

Rolf Björnson

”Ni är skyldiga svenska medborgare ett svar”
Annons
Annons
Annons
Annons