Annons

Mäns våld mot kvinnor måste stoppas

Läget är akut. De senaste veckorna har flera kvinnor mördats - sannolikt av män de hade haft en relation till. Det är en eskalering av en redan allvarlig utveckling som kräver omedelbara åtgärder.
Mäns våld mot kvinnor • Publicerad 2 april 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Flera kvinnor har mördats under de senaste veckorna, nu måste arbetet mot kvinnovåldet intensifieras, påpekar S-skribenterna. Bilden är från 
Furulund i Kävlinge efter att en kvinna hittats mördad.
Flera kvinnor har mördats under de senaste veckorna, nu måste arbetet mot kvinnovåldet intensifieras, påpekar S-skribenterna. Bilden är från Furulund i Kävlinge efter att en kvinna hittats mördad.Foto: Johan Nilsson/TT

Det är därför oroväckande att justitieminister Gunnar Strömmer så länge valt att sätta sig på åskådarläktaren.

Vi socialdemokrater har sedan tidigare höjt straffen för bland annat misshandel, sexualbrott och grov kvinnofridskränkning. Vi har infört en ny brottsrubricering gällande hedersförtryck, ökat bidragen till tjej- och kvinnojourerna och tagit fram ett åtgärdsprogram för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Men efter regeringsskiftet har arbetet avstannat och vi ser nu tyvärr hur justitieminister Gunnar Strömmer nedprioriterar och urvattnar arbetet mot mäns våld mot kvinnor samtidigt som utveckling tillåts att accelerera.

Annons

Vi tillsatte under vår tid i regeringsställning en utredning om att kriminalisera psykiskt våld, en viktig reform för så många kvinnor. Förslaget ligger på justitieministerns bord utan att han förmått att ta det vidare, trots att han för ett år sedan lovade att göra det. Samtidigt har vi lagt förslag om att regeringen måste ta fram en nollvision specifikt avseende mäns våld mot kvinnor. Men Strömmer gav förslaget kalla handen. Nu får det vara nog med passiviteten. Dödsfallen visar på ett alarmerande tillstånd.

Därför kommer vi socialdemokrater nu att lägga förslag i Sveriges riksdag om att det tillsätts en kriskommission mot mäns våld mot kvinnor. Kommissionens uppgift skulle vara att kartlägga vilka brister som gör att våldet inte upphör. Kommissionen bör bland annat systematiskt gå igenom vilka åtgärder som behöver vidtas under den kommande tiden för att bryta den långsiktiga trenden och få stopp på våldet mot kvinnor.

Men vi måste också få på plats åtgärder här och nu. Polismyndigheten har själva uttalat kritik och skriver i sin årsrapport att ”man inte gjort någon nämnvärd skillnad för de våldsutsatta kvinnorna”.

Eftersom regeringen styr riket och är ansvarig för styrningen av Polismyndigheten behöver de nu ta sitt ansvar. Därför kräver vi att Gunnar Strömmer ger i uppdrag till Polismyndigheten att inom fyra veckor presentera de åtgärder som myndigheten avser att vidta för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.

Strömmer måste släppa den politiska prestigen. Alla kvinnor ska kunna leva i trygghet och säkerhet.

Allt annat vore att svika alla de som misshandlas, förföljs, utsätts för sexuella övergrepp och mördas. Det vore att svika Sveriges kvinnor.

Ardalan Shekarabi

Kriminalpolitisk talesperson Socialdemokraterna

Anna Wallentheim

Ledamot Sveriges Riksdag och justitieutskottet Socialdemokraterna

”Därför kräver vi att Gunnar Strömmer ger i uppdrag till Polismyndigheten att inom fyra veckor presentera de åtgärder som myndigheten avser att vidta för att intensifiera arbetet mot mäns våld mot kvinnor.”
Annons
Annons
Annons
Annons