Annons

Minska Osby kommuns kostnader för politiker

Som en följd av den skattehöjning Socialdemokrater och Centerpartiet drev igenom, har Osby kommun Skånes högsta skatt. Trots denna höga skatt befinner sig kommunen i ett allvarligt ekonomiskt läge!
Skatten i Osby • Publicerad 31 januari 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det är för många politiker i Osby. Ledamöterna i fullmäktige måste bli färre anser Moderaterna.
Det är för många politiker i Osby. Ledamöterna i fullmäktige måste bli färre anser Moderaterna.Foto: Jonas Lundin

För att få ordning på ekonomin måste samtliga i kommunens organisation ta ansvar för att minska på kostnaderna. Detta gäller även oss politiker! För att minska på kommunens kostnader för politiker anser vi att vi inför nästa mandatperiod ska minska antalet ledamöter i Kommunfullmäktige. Osbys kommunfullmäktige består idag av 41 ledamöter. I en kommun av Osbys storlek finns det inget krav på att ha mer än 31 ledamöter. Vi anser även att antalet nämnder kan minskas.

Som gott exempel kan det nämnas att vår grannkommun Östra Göinge har 31 ledamöter i sitt fullmäktige, de har dessutom fler kommuninvånare än Osby kommun.

Annons

Moderaterna har tidigare två mandatperioder skrivit motioner om detta. Båda gångerna har Socialdemokraterna och Centerpartiet fått igenom sitt avslag av motionerna.

Det har bland annat hävdats av ovan partier att det skulle vara ett hot mot demokratin att minska antal ledamöter och att man tappar ”närheten” till invånarna.  Detta stämmer inte! Antalet ledamöter från varje parti blir färre, men mandatfördelningen blir densamma. Närheten till invånarna finns också kvar – även om man själv inte sitter med i en nämnd eller i kommunfullmäktige - finns samma möjlighet kvar att träffa, lyssna och prata med invånare. Invånarnas synpunkter, (och egna åsikter) kan man sedan ta vidare till de som representerar sitt parti i kommunfullmäktige och nämnder.

Vi hoppas att alla politikerna i Osby kommun nu är villiga att bidra till att minska på kostnaderna för den politiska organisationen. Detta genom att fatta beslut om att minska antalet ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige från och med oktober 2026, efter då verkställt val.

Genom att minska antalet ledamöter i nämnder och fullmäktige från starten av nästa mandatperiod, visar politikerna i handling att man vill bidra till en kostnadsbesparing.

Moderaterna i Osby

”Som gott exempel kan det nämnas att vår grannkommun Östra Göinge har 31 ledamöter i sitt fullmäktige”
Annons
Annons
Annons
Annons