Annons

Nedlåtande rubriksättning värdig en ”kvällsblaska”

I härvarande tidning kunde vi nyligen läsa, över en helsida, ”83-åring orsakade svår olycka-hur länge ska man få köra bil? ”Medveten åldersdiskriminering eller tanklöshet?
Gamla bilister • Publicerad 30 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Fel att påstå att äldre förare innebär ökade risker i trafiken, anser skribenten.
Fel att påstå att äldre förare innebär ökade risker i trafiken, anser skribenten.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

Har aldrig läst motsvarande rubrik och ålderskoppling när en 18-åring förorsakar en dödsolycka. I texten kan man också läsa ett annat uttalande: ” Sedan var han lite till åren också, lite för gammal för att få köra bil”. Vad är detta för dravel att rent generellt koppla trafikolyckor till förarnas ålder utan vidare analys. Naturligtvis varierar hälsa och omdöme individer emellan, oaktat ålder. Huruvida den här beklagansvärda olyckan beror på förarens ålder, allmän ouppmärksamhet eller annat skäl, synes omöjligt att avgöra, utifrån tidningsartikeln. Mot den åldersrelaterade slutsats som gjorts, vad gäller trafikolyckor i gemen, bör också för objektivitetens skull, ställas ungdomens frekventa vana angående mobilanvändning jämväl under färd. Detta får mindre rubriker när en 15-åring i hög fart havererar med sin epatraktor.

Enligt den statistik som visas i artikeln, framgår att olycksrisken är högst för 18-19 åringar, medan risken är lägst för 75 åringar, för att därefter öka. En 90 åring uppvisar dock bara en olycksrisk jämförbar med en 35 åring. Att sedan också redovisa statistik för 100-åringar är av flera skäl enbart trams. Rollatorkollisioner måhända? Detta talar för en mera nyanserad och måttfull rubriksättning för den aktuella artikeln.

Annons

Själv tillhör jag de utpekade äldre förarna, men uppvisar samtidigt lägre olycksfrekvens än många av mina yngre vänner och bekanta. De olyckor jag drabbats av, hänför sig huvudsakligen till fordomdags och vid yngre år. Måhända tilltar omdömet vid högre ålder samtidigt som körningen på ett annat sätt anpassas till de faktiska förhållandena innefattande bland annat trafik, väderlek och tidpunkt på dygnet. Jag har jämväl själv nyligen uppvisat läkarintyg för högre behörighet.

Slutsatsen av ovanstående är, att inte generellt och okritiskt ifrågasätta äldre bilförare och deras förmåga. På samma sätt, som vad gäller yngre, varierar naturligtvis skicklighet, omdöme och förmåga från person till person. Till detta kan också läggas att artikeln ifråga, nästan enbart läses av den utpekade ålderskategorin, enär de yngre, av flera skäl, såsom ekonomi och läsförmåga, saknar prenumeration på Norra Skåne, Kristianstadsbladet eller annan dagstidning.

Olle Nilsson

Opolitisk sanningssägare

Svar direkt

Olle Nilsson har rätt i att rubriken kunde varit bättre formulerad. Den hade inte full täckning.

Däremot har han inte riktigt rätt i vilka som läser tidningen. Den senaste helårsmätningen visar 106 000 personer varje dag. Så många av invånarna i nordöstra Skåne är inte över 80 år.

Vi är i vilket fall glada över att vi har så många läsare.

Jörgen Svensson

Chefredaktör

”Slutsatsen av ovanstående är, att inte generellt och okritiskt ifrågasätta äldre bilförare och deras förmåga.”
Annons
Annons
Annons
Annons