Annons

Nej till kraftverk vid Ivösjön!

För 50 år sedan var det planerat ett pumpkraftverk vid Ivösjön som tack och lov blev stoppat. Nu är det planer på ett nytt pumpkraftverk i nordvästra delen av sjön, ungefär vid utsikten mellan Barum och Vånga.
Ivösjön • Publicerad 24 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Nej, här behövs inget kraftverk. Ivösjön ska man vara rädd om, skriver fiskevårdsföreningen.
Nej, här behövs inget kraftverk. Ivösjön ska man vara rädd om, skriver fiskevårdsföreningen.Foto: Johannes Lindén

NEJ TILL KRAFTVERK VID IVÖSJÖN !

Tanken är att det skall pumpas vatten från Ivösjön upp i ett nerlagt stenbrott på Vångaberget när strömmen är billig, för därefter att släppa tillbaka vattnet när elpriset är högt. På så vis kan man tjäna pengar, men samtidigt förstöra vattenmiljön i sjön och miljön vid strandkanten och upp mot Vångaberget.

Annons

Det krävs en byggnad vid strandkanten på 20 gånger 50 meter, en absurd tanke när man vet att tillstånd till en brygga knappast beviljas. 25-30 kubikmeter vatten per sekund skall forsa ut i Ivösjön, enligt uppgift på ett djup av 4 meter. Vattenintaget på samma nivå. (”Det som inte syns, finns inte”?). Naturligtvis påverkas allt djurliv av detta, samtidigt som sjön kommer att bli grumlig. Någon isbildning kommer inte att vara möjligt i området, isfiske och skridskoåkning är ett minne blott.

Förra gången det var planerat ett pumpkraftverk var det överskottsel från Barsebäck som skulle användas, dagens planer nyttjar billig el, dock inte överskottsel. Det produceras alltså inte ett nettoöverskott av elektricitet, det beräknas en förlust på cirka 30 procent.

Vi måste ställa frågorna: Är detta bra för Ivösjön? Tillför det något positivt för miljön? Har detta någon samhällsnytta? Svaren kan bara bli: Nej, nej, nej.

På Ivösjöns Fiskevårdsförenings årsmöte beslöts enhälligt att bekämpa dessa planer som kommer att förstöra vattenmiljön, fisket, rekreationsvärdet och naturen i hela området. Föreningen har cirka 900 medlemmar.

Man vet att djurplankton inte klarar av att bli utsatt för en sådan behandling, dom pumpas upp levande, och släpps tillbaka som död biomassa! Dessa djur är näring för bland annat nors och siklöja, bestånd som är rätt unika för Ivösjön.

Detta skrivs som ett öppet brev till Bromölla Kommun, Kristianstads kommun, Länsstyrelsen i Skåne och Kristianstadsbladet/Norra Skåne.

Dessa planer måste stoppas, Ivösjöns värde är allt för stort för att det skall förstöras av detta projekt, som enbart har ekonomiska motiv. I dagarna har det också kommit fram planer på vindkraftverk väster om samma område, varför vill man förstöra denna vackra bygd, som dessutom är natura 2000-område och ett område av riksintresse?

Ivösjöns Fiskevårdsförening vädjar till politikerna och alla föreningar och privatpersoner att gå med i protesterna:

Nej till kraftverk vid Ivösjön!

Enl uppdrag, Christopher Martinsen

Annons

Ordf. Ivösjöns Fiskevårdsförening

”Dessa djur är näring för bland annat nors och siklöja, bestånd som är rätt unika för Ivösjön.”
Annons
Annons
Annons
Annons