Annons

Nya könsbyteslagen hotar kvinnors rättigheter

Om några veckor ska biologiska män och kvinnor kunna byta juridiskt kön efter enbart ett samtal med vården. Snabbspåret stöds just nu av alla riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
Könstillhörighet • Publicerad 27 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”I klartext kan vi inom kort få en situation i Sverige där en biologisk man efter bara ett samtal med en läkare eller psykolog ska kunna få tillträde till kvinnors och flickors trygga zoner.” Det varnar KD-skribenterna för.
”I klartext kan vi inom kort få en situation i Sverige där en biologisk man efter bara ett samtal med en läkare eller psykolog ska kunna få tillträde till kvinnors och flickors trygga zoner.” Det varnar KD-skribenterna för.Foto: FREDRIK SANDBERG / TT

De som sviks om lagförslaget går igenom är Sveriges kvinnor och flickor.

Den 17 april så läggs förslaget om en ny könsbyteslagstiftning fram till riksdagen. Dagens system där man behöver en könsdysforidiagnos för att kunna ändra sitt juridiska kön ska nu tas bort.

Annons

Åldersgränsen ska sänkas till 16 år och läkarna får inte längre fästa vikt vid hur länge en person har haft sin upplevelse.

Det handlar om ett rekordsnabbt hanterande av en ny lag som kan få negativa konsekvenser inom flera områden och där kvinnor och flickor drar det kortaste strået. I klartext kan vi inom kort få en situation i Sverige där en biologisk man efter bara ett samtal med en läkare eller psykolog ska kunna få tillträde till kvinnors och flickors trygga zoner.

Ingen risk- eller konsekvensanalys har gjorts av vad det innebär att män som på kort tid vill byta kön sedan får tillgång till kvinnors offentliga rum som omklädningsrum, vårdinrättningar, kvinnojourer, tjejgym och så vidare.

Det saknas också en utredning av hur rent biologiska frågor ska hanteras. Ska exempelvis män som enbart bytt det juridiska könet få delta i kvinnoidrott och ska de även omfattas av kvinnosjukvård?

Även frågan om könsstatistik har tappats bort. Hur ska vi i framtiden kunna identifiera samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor, våldtäkter, tillgång till sjukvård? Och hur ska exempelvis efterfrågan av en kvinnlig barnmorska eller en kvinnlig tolk hanteras framöver?

Att majoriteten i socialutskottet röstade ned KD:s och SD:s begäran om en återremiss av förslaget i februari trots att det bryter mot Riksdagsordningen är allvarligt. Enligt den får en sådan begäran endast röstas ned ”om åtgärden skulle fördröja ärendets behandling så att avsevärt men skulle uppkomma”.

Förslaget som togs fram av Moderaterna och Liberalerna har svagt stöd där enbart 62 procent av de tre regeringspartiernas samlade sympatisörer är emot detta enligt en opinionsundersökning i tidningen Fokus (20/2). Enligt moderater som intervjuats i Aftonbladet om frågan den 20 mars är hela 80 procent av riksdagsgruppen emot.

Om några veckor ska biologiska män och kvinnor kunna byta juridiskt kön efter enbart ett samtal med vården. Snabbspåret stöds just nu av alla riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Moderaterna och Liberalerna har gång på gång valt att tacka nej till att debattera sitt eget lagförslag. Det är häpnadsväckande då de samtidigt anser att frågan är så pass viktig att de väljer att runda regeringen och söka stöd för frågan hos oppositionen.

Om man är villig att ta beslut som riskerar att påverkar halva befolkningen på ett negativt sätt så borde man också stå upp för sitt val. Att som nu riva ned det som kvinnor kämpat för genom så många år för att blidka en röststark minoritet är ett stort svek.

Annons

Sarah Kullgren (KD)

Förbundsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet

Paula Bon (KD)

Distriktsordförande Kristdemokratiska kvinnoförbundet Skåne

”Om några veckor ska biologiska män och kvinnor kunna byta juridiskt kön efter enbart ett samtal med vården. Snabbspåret stöds just nu av alla riksdagspartier utom Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.”
Annons
Annons
Annons
Annons