Annons

Öppna det offentliga rummet för amning

Med anledning av Barnmorskans dag femte maj vill vi i Barnmorskeförbundets lokalförening Kristianstad sätta ljuset på amning i det offentliga rummet och något som kan sägas om just amning, är att många har något att säga om det.
Amning • Publicerad 5 maj 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Studien visade att det fanns ett behov av ett mer öppet samhälle där amning är mer accepterat och inte ses som opassande eller sexuellt.”, påpekar skribenterna.
”Studien visade att det fanns ett behov av ett mer öppet samhälle där amning är mer accepterat och inte ses som opassande eller sexuellt.”, påpekar skribenterna.

Även folk som inte själv är ammande har åsikter och tankar om amning. Dessa åsikter delas ofta vitt och brett i sociala medier, på nyheter och ute i samhället, både på gott och ont. Även om amning är något helt frivilligt har det på senare år tillkommit faktorer som kan påverka kvinnor till att välja bort amning. Dessa faktorer kan vara just utomståendes åsikter och samhällets syn på amningen.

Aktuell forskning visar att kvinnor kan uppleva att de blir påhoppade och dömda när de väljer att amma offentligt. Lunds universitet publicerade i höstas en artikel som tittade på kvinnors upplevelser av offentlig amning. Studien visade att det fanns ett behov av ett mer öppet samhälle där amning är mer accepterat och inte ses som opassande eller sexuellt. Det framkom att det finns en brist på kunskap i samhället om hälsofördelarna för både kvinnor och barn. Om det hade varit mer känt skulle det kunna bidra till en större acceptans.

Annons

Att amning ger den bästa näringen för barnet är något som många känner till, men andra fördelar som; färre infektioner hos barn, färre fall av plötslig spädbarnsdöd, minskad risk för fetma senare i livet hos barnet och minskad risk för bröstcancer, äggstockscancer och typ 2 diabetes för mamman; är något som det inte talas lika mycket om. Vi ser också fördelar inte bara på personnivå, utan även på samhällsnivå. Det skulle medföra minskade hälso- och sjukvårdskostnader för samhället, minskat koldioxidutsläpp genom färre transporter av industritillverkad mjölkersättning och material (flaskor med mera) samt inte minst ett minskat lidande för individen (som får minskad risk för sjukdomar senare i livet). Mycket finns alltså att vinna på att öka acceptansen för amning.

Hur kan vi då gå tillväga för att bidra till ett mer amningsvänligt samhälle? Vi behöver ge mer stöd till våra ammande föräldrar, både inom vården och ute i det offentliga rummet. Kanske är det dags för en kampanj där amning synliggörs och normaliseras. Tala öppet om amningen och dess fördelar. Vi måste skapa fler amningsvänliga platser och inte gömma undan amnings-rummen, utan göra dem synliga och lättillgängliga. Vi, individen, kan bidra till ett amningsvänligare samhälle genom att stå upp för kvinnan som kanske får en dömande kommentar; vara ett stöd för våra nyblivna familjer, vår vän eller medmänniska.

Amning är inte enbart kvinnors ansvar utan kräver även kollektiva insatser som tar hänsyn till ojämlikheter i samhället. Vår uppmaning till regionstyrande politiker och beslutsfattare är därför att verkställa den Nationella Amningsstrategin som antagits av bland annat Socialstyrelsen.

Mikaela Molander och Erika Ahlgren

För styrelsen Barnmorskeförbundets lokalförening Kristianstad.

”Vi måste skapa fler amningsvänliga platser och inte gömma undan amnings-rummen, utan göra dem synliga och lättillgängliga.”
Annons
Annons
Annons
Annons