Annons

Osbys svaga ledning måste bytas ut

Osby kommun ekonomiska problem sträcker sig långt tillbaka. För att göra en förändring krävs en ordentlig genomlysning av den modell som genomfördes 2004. Slutsatsen då var att kommunen hade en svag ledning. Känns det igen?
Osbypolitik • Publicerad 23 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Osbys kommunhus. Krävs även ombyggnad av den politiska styrningen.
Osbys kommunhus. Krävs även ombyggnad av den politiska styrningen.

Kommunen kan spara 50 miljon kronor genom att lära sig läsa årsredovisningarna. Vid millennieskiftet hade kommunen cirka 13 000 invånare, precis som idag, med den stora skillnaden att det idag är tio procent fler anställda. Ett annat exempel är hur organisationen såg ut 2010, efter finanskrisen. Hur många fler är anställda sen dess?

Dålig ekonomi genom svag kostnadskontroll, exempelvis att anställa chefspersoner med konstiga titlar till absurda kostnader och dessa har givetvis egna drängar som ska ha höga löner. Detta i radikal motsats till minskade kostnader. Det borde kanske införas krav på upphandling också när det gäller personal? Genom delegation har politikerna överlämnat ansvaret av kommunen till tjänstemännen och därmed successivt infört tjänstemannastyre. Tjänstemän och förvaltningar har också ett stort ansvar. Det yttersta ansvaret har kommundirektören som inte har bromsat och reagerat när man har sett att kostnader har ökat. Kommunen har dessutom en svag politisk styrning och total avsaknad av opposition. Alla sitter i samma knä. Jämför gärna med hur ett företag drivs (en VD plus en styrelse). En kommun av Osby storlek behöver inte mer än max ett kommunalråd, men Osby politiker är för fega för att minska. Oppositionen ska inte bara kräva en miljon extra i varje budgetomgång, de ska också driva majoriteten framför sig och motverka ökade kostnader. Detta sker inte! Varken (S) eller (SD) utgör någon form av opposition!

Annons

Riv hierarkin ända uppifrån. Låt kommundirektören ta med sig ett av kommunalråden och gå ut genom bakdörren – utan avgångsvederlag! Bygg sen om organisationen! Ta tag i ekonomin. Friställ personal, minska kostnaden och jobba för kommunens invånare! Men gör det nu! Höjer ni skatten, så fortsätter ni i samma hjulspår.

Så vill man då flytta Killebergskolans elever till Osby. Vilket ljushuvud har kommit på det, nu när man ha planerat för en ny skola? Den är planerad sen flera år tillbaka. Killeberg är en ort som är orienterad mot Älmhult och som inte har den naturliga knytning till centralorten Osby. I flera omgångar har invånarna blivit påminda om sin sårbarhet i samband med kostnadsbesparande åtgärder i kommunen. Minns exempelvis högstadiet till Lönsboda?

Det är inte Killeberg som kostar pengar - det är alla i kommunhuset!

Esbjörn Hansson

Annons
Annons
Annons
Annons