Annons

Oseriöst och med många frågetecken kring Killebergsskolan

Utbildningsförvaltningen i Osby insisterar på att lägga ner mellanstadiet på Killebergsskolan.
Skolan i Killeberg • Publicerad 20 april 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Killebergs föräldraförening är kritiska till hur byns skola hanteras av utbildningsförvaltningen.
Killebergs föräldraförening är kritiska till hur byns skola hanteras av utbildningsförvaltningen.Foto: Mikael Persson

Utbildningsförvaltningen, som i höstas fick i uppdrag att ta fram bättre underlag angående Killebergsskolans framtida organisation av kommunstyrelsen i Osby kommun, har nu redovisat arbetet, inför kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Än en gång lämnar utredningen många frågetecken och vi anser att förvaltningen inte fullgjort det uppdrag politikerna ålagt dem.

Annons

Fortfarande saknas en objektiv konsekvensanalys och redogörelse för de alternativa lösningar som presenteras såväl beträffande ekonomiskt utfall, arbetsmiljö, barnperspektiv, och de övergripande samhällsekonomiska effekterna i stort.

Rapporten presenterar samma ensidigt vinklade argument från tidigare underlag. Underlaget som redan i höstas underkändes av politiken. Skillnaden är att underlaget ökat i volym från några få sidor till dryga 40. Volym är dock inte likställt kvalitet och tillförlitlighet.

Man tar fasta på argumentet minskat elevunderlag. Under några år, präglade av en ansträngd konjunktur, föds färre barn i Killeberg. Precis som i Osby, Sverige och övriga Europa. Är det inte då desto viktigare för kommunen att vara en attraktiv plats för inflyttning?

Förvaltningen menar att en mindre skola inte bär sina kostnader, men presenterar inga beräkningar som stöder detta argument. Personal minskar på Killebergsskolan men flyttas till en annan skola i Osby.

Konsekvensen av ökade kostnader för bussning vid flytt av undervisningen till Osby presenteras inte. Alternativa och jämförbara kostnader för att fortsätta att bedriva verksamheten i Killeberg saknas. Listan kan göras lång, och alla dessa brister visar att utredarna inte har tagit uppdraget seriöst. Vi är besvikna.

För vi tar detta på allvar. Därför har vi från föräldraföreningen presenterat ett helt rimligt alternativ för politikerna: Kommunen har byggt en fin förskola med fyra avdelningar. En av dessa står tom och kommer sannolikt vara så under överskådlig framtid. Använd den som klassrum! Kommunen äger en modul som kan flyttas från gamla till nya Killebergsskolan. Dessutom kan de minsta klasserna slås ihop till undervisning i B-form. Så frigörs ytterligare ett klassrum i den nya Killebergsskolan och hela mellanstadiet får plats.

När elevantalet så småningom ökar igen, när kommunens ekonomi är bättre, kan man satsa på tillbyggnad och ny idrottshall.

Varför har inte förvaltningen övervägt dessa alternativ i sin utredning? Det tydliga uppdraget från kommunens politiker till trots? Vi hoppas våra politiskt valda väljer att se objektivt på frågan. Vi hoppas de gör vad som krävs för barnens och kommunens bästa. Fokusera på kommunens framtid! Titta på det långsiktiga perspektivet och en framtid där Killeberg, med rätt politiska beslut, har alla förutsättningar att präglas av en positiv befolkningsutveckling, hållbarhet och attraktivitet.

Killebergs Föräldraförening

”Fortfarande saknas en objektiv konsekvensanalys och redogörelse för de alternativa lösningar som presenteras såväl beträffande ekonomiskt utfall”
Annons
Annons
Annons
Annons