Annons

Räcker det med två procent för försvaret?

När vi fram till för några år sedan avsatte cirka 1 procent av BNP (bruttonationalprodukten) till försvaret tycktes det dubbla som ett avlägset mål.
Krig och förvar • Publicerad 28 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Pansarskyttesoldater på P7 i Revingehed har gjort avsittning från sitt  stridsfordon 90 för att öva anfall.
Pansarskyttesoldater på P7 i Revingehed har gjort avsittning från sitt stridsfordon 90 för att öva anfall.Foto: Johan Nilsson/TT

Det krävdes att den för krigsförbrytelser efterlyste ryske diktatorn skulle fullfölja sina planer mot Ukraina och i klartext kräva en revidering av den europeiska säkerhetsordningen för att Sverige skulle inse allvaret. Idag tillförs försvaret cirka 2 procent. Är det tillräckligt? Jag tolkar dagens nivå på strax under 120 miljarder kronor som det belopp nuvarande regering anser sig kunna tillskjuta. Siffran svarar inte på om ett tänkt behov täcks eller hur stor en eventuell brist är.

Låt oss ta det hela från början och försöka fastställa vilket hot Ryssland idag utgör och vad som skulle krävas för att vårt försvar skulle anses tillräckligt krigsavhållande. Efter NATO – inträdet kompliceras räknestycket något av att vi inte fullt ut vet vad NATO har för krav på oss, men jag utgår från att det mesta har varit känt ett bra tag.

Annons

Utgå från att armén skall ha beredskap för att sätta in två brigader utanför Sverige – en i Baltikum och en i Finland. I min värld bör dessa två ersättas på hemmaplan av två nya brigader. Tillsammans med utökning även av andra förbandstyper utgår jag från att armén behöver fördubblas.

Marinen har säkerligen redan fått Östersjön avdelad till sig. Våra u-båtar är specialdesignade för dessa vatten och tillsammans med ytstridsfartyg kan vi troligen hålla rent ett tag. Problemet är att vi då har det väldigt tunt på västkusten och behovet att hålla hamnarna öppna för införsel av förnödenheter och stöd. Dessutom behöver såväl fartyg som besättningar vila, reparation och ersättning. För att klara allt detta behöver marinen tredubblas. (Vår marinchef är försiktigare och pekar på fördubbling).

Flygvapnet är den försvarsgren som tycks ha bäst förutsättningar att klara sitt uppdrag, förutsatt att planerade inköp av JAS 39 E och uppdatering av

nuvarande C/D – versionen genomförs. Utbyggnad av krigsbasorganisationen krävs för att minimera förbekämpning och sabotage och anpassning till att även kunna ta emot F 35:or från Finland, Norge och andra NATO – länder är nödvändig. Räknar vi samman antalet flygplan kan ett ”nordiskt flygvapen” uppgå till mellan 200 – 230 plan. En ansenlig del av luftförsvaret i norra flanken.

Den idag mest bekymmersamma enskilda delen i vår upprustning är bristen på personal. Bristen finns både vad gäller anställda soldater /sjömän och officerare. Det räcker dessutom inte att få in flera i utbildningen – de som nu finns och har tillräcklig erfarenhet är en bristvara. Löneläget inger bekymmer.

Hur var det då med behovet? Min försiktiga beräkning landar på cirka 200 miljarder kronor. Vill man ha en procentsiffra för jämförelser med andra länder hamnar vi på cirka 3,5 procent. Till detta skall läggas alla behov inom det civila försvaret. En försiktig beräkning kräver då ytterligare 30 – 40 miljarder.

Hur ska dessa belopp säkras i kommande budgetar? Beroende på politisk grundinställning finns åtminstone två varianter. Dessutom borde man kunna enas om att helt slopa överskottsmålet och nöja sig med en budget i balans.

Vår statsskuld är en av de lägsta och vissa nationalekonomer förespråkar begränsad upplåning under ett antal år för insatser riktade mot infrastruktur och försvar.

Lennart Arvidsson, Åhus

”Hur var det då med behovet? Min försiktiga beräkning landar på cirka 200 miljarder kronor.”
Carl-Johan BaulerSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons