Annons

Rädda vår natur, alla organismer behövs

Just nu översvämmas vi av bilder i media om den katastrofala oljeolyckan utanför Hörvik. Vi ser döda och plågade fåglar och döda fiskar utmed stränderna. Ingen kan väl undgå att känna medlidande med djur och fågellivet som drabbas och kanske också rädsla för vad vi kommer att drabbas av härnäst?
Natur • Publicerad 27 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Oljeskadade fåglar efter oljeutsläpp av fartyget Marco Polo gått på grund utanför Hörvik.
Oljeskadade fåglar efter oljeutsläpp av fartyget Marco Polo gått på grund utanför Hörvik.Foto: Mattias Mattisson

Som värnare av djur och miljö, är jag mån om att fler ansluter sig till våra miljö och djurskyddsorganisationer. Det har visat sig att en majoritet av befolkningen faktiskt bryr sig och gärna vill se ett utökat arbete för att rädda och förbättra den biologiska mångfalden, när vi nu står inför hotet att många arter både inom växt och djurriket riskerar att försvinna. En förestående katastrof av rubbad ekobalans är på väg att inträffa om vi inte bromsar utvecklingen.

Låt vargarna i Linderödsreviret vara i fred, tycker skribenten.
Låt vargarna i Linderödsreviret vara i fred, tycker skribenten.Foto: Junge, Heiko

Våra rovdjur spelar en stor roll vad gäller att bevara ekobalansen. Lo, varg, björn, järv med flera arter hjälper till att hålla älg, rådjur, vildsvin, rådjursstammar på en bra nivå. Djuren reglerar balansen själva.

Annons

Gråvargen är ett rovdjur som blivit mycket missförstått, på grund av tamdjursattacker, osanna påståenden om att de är farliga för människor. Under hela 1900-talet har knappast någon människa, (eller barn) blivit dödade av vilda vargar. Vargen är av naturen skygg och undviker människan.

Vi behöver skydda vargen, eftersom utrotning står på agendan från både jägarhåll/ politiskt. Vargen är fredad av EU, men både licensjakt och skyddsjakt är laglig i Sverige eftersom länsstyrelsen är överordnad beslutsfattare.

Sveriges enda vargrevir söderut har etablerat sig på Linderödsåsen i Skåne. Glädjande att valpkullar har fötts flera år i rad. Tyvärr har flera angrepp på får skett senaste tiden, vilket föranlett skyddsjakt på alfahanen och en fjolårsvalp, som man inte vet var delaktig. De är nu döda och sköts förmodligen redan före skyddsjaktbeslutet var taget! I reviret finns nu en traumatiserad vargfamilj, som saknar sin far och en ensam alfahona med valpar som ensam ska skaffa föda till familjen. En svår uppgift, eftersom valparna ännu är för unga att delta i jakt. Hon har i sin desperation anfallit lätttillgängligt byte, får. Det hade inte behövt hända om fårbönderna hade skyddat fåren som ändå ska in för vintern/till slakt.

Påtryckningar för skyddsjakt på honan pågår, skjuts hon svälter valparna ihjäl, en plågsam död för ett litet djur. Dessutom hotas en så kallad F1, genetiskt viktig varg som kan innebära nya gener för den inavelshotade vargstammen. Jakt får inte ske!

Samexistensiella lösningar, där människa och varg kan leva sida vid sida är enda vägen, enligt mig.

Inom EU finns många länder som klarar det, exempelvis Spanien som har rovdjursavvisande hundar, stängsling.

Vi måste lära oss leva i samklang med naturen annars förgörs vi själva inom en snar framtid. Hela naturen behövs.

Stoppa den grymma vargjakten och låt Linderödsvargarna vara ifred.

Annica B Holmström

Leg gymnasielärare/Rovdjursvärnare.

Annons
Annons
Annons
Annons