Annons

S är inget parti att hålla i handen när det blåser

S är inga att hålla i handen när det blåser. Socialdemokraterna frågade under förra kommunstyrelsesammanträdet om samma beslut som för Mölleskolan hade tagits för Glimåkraskolan, om det nu hade varit aktuellt.
Mölleskolan i Sibbhult • Publicerad 31 januari 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Diskussionen om kommande nedläggning av Mölleskolan i Sibbhult fortsätter på insändarsidan.
Diskussionen om kommande nedläggning av Mölleskolan i Sibbhult fortsätter på insändarsidan.Foto: Lasse Ottosson

Replik Kb/NSk 240126 ”Treklövern gick emot byns vilja”

Frågan riktades till Daniel J Lyckestam, som är från Glimåkra. Det är en avslöjande retorik. Självklart borde svaret från alla partier vara ja. Det vill säga att vi tar beslut oberoende av våra partiföreträdares by-tillhörigheter, eftersom vi beslutar om en helhet för Östra Göinge. Er retorik antyder att Socialdemokraterna har agerat på ett särskilt sätt kring Sibbhult, eftersom Sandra Frostensson råkar vara från den byn. Lyser egenintresset igenom den socialdemokratiska partipolitiken?

Annons

Mölleskolan har 96 elever, medan Glimåkraskolan har över 180 elever, den sistnämnda skolan är alltså nästan dubbelt så stor och löper idag ingen risk för nedläggning. Men risken att vi i framtiden tvingas hantera liknande problem är en farhåga som absolut kan bli verklighet om det låga barnafödandet och utflyttningen fortsätter.

Det är också skälet till att det inte hjälper att flytta elever från andra skolområden till Sibbhult, som ni föreslår, för att temporärt rädda kvar Mölleskolan. Det försämrar elevunderlaget i övriga byar, och varför skulle det förresten vara bättre att Immelnbarn bussas till Sibbhult, än att Sibbhultsbarn åker buss till Broby?

Avvecklingen av Mölleskolan kommer självklart att påverka Sibbhultsfamiljerna. Barn kommer behöva åka buss, vilket många barn i kommunen redan gör dagligen, och många föräldrar kan få det kämpigare med sitt livspussel. Alla dessa konsekvenser får ändå vägas mot värdet av att eleverna har tillgång till viktiga funktioner som elevhälsa, speciallärare och specialpedagoger. Vilket inte går på en för liten skola. Vi tror därför att detta är det bästa för barnen, framtiden lär visa om vi gjort rätt i vår bedömning.

S påpekar att detta citat; ”bara har med ekonomi att göra”. Nej det har sannerligen inte bara med ekonomi att göra, det handlar om kvalitet, och framförallt har ett lågt barnafödande på 6-8 barn per år i Sibbhult påverkat. Men allt detta vet ni redan. Däremot kan den ekonomiska aspekten inte slätas över. Den minskande befolkningen påverkar hela kommunens ekonomi, precis som den gör för många landsbygdskommuner.

Det handlar om att ta ansvar för ekonomin och skattebetalarnas pengar. Tyvärr har ni socialdemokrater tydligt visat att ni inte längre är några att hålla i handen när det blåser. En gång i tiden var ni det, under Tommy Johanssons ledarskap. Nu har ni istället enkelt lutat er tillbaka i oppositionsstolen, utan att med ett enda förslag visat hur ni tänker bidra till att spara de 50 miljoner kronor vi behöver spara kommande år. Ni har inte ens på vanligt S-manér föreslagit en höjning av skatten. Det hade i alla fall varit mer hedervärt av er att påvisa ett förslag som åtminstone räddar ekonomin, även om ni hade gjort det ekonomiskt tufft för våra medborgare.

Patric Åberg (M)

Daniel J Lyckestam (M)

Magnus Nilsson (KD)

Olof Lindqvist (C)

”Vi tror därför att detta är det bästa för barnen, framtiden lär visa om vi gjort rätt i vår bedömning.”
Annons
Annons
Annons
Annons