Annons

S och M styrets politik för samhällets svagaste är stark

Styrets politik för samhällets svagaste är stark och väl förankrad i socialförvaltningens strategiska arbete. Det som oppositionen nu ondgör sig över är inte några skarpa förslag för beslut.
Besparingar • Publicerad 8 maj 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det finns inga skarpa beslut om att stänga Nattjouren för hemlösa i Hässleholm, skriver styret.
Det finns inga skarpa beslut om att stänga Nattjouren för hemlösa i Hässleholm, skriver styret.Foto: Carl-Johan Bauler

Listan ska ses som förvaltningens redogörelse för vilka besparingar som kan komma att behövas vid en situation där nödvändiga medel saknas.

Oppositionens insändare pekar på en missförståelse för vad ärendet är och hur politiken har att ställa sig till förvaltningens förslag till beslut. Socialförvaltningen har ett ansvar att utifrån tilldelade medel och prognostiserade kalkyler föreslå socialnämnden olika lösningar för olika tänkbara scenarion. Det ska ses som en berättelse om vad som skulle kunna hända vid ett tänkt givet tillfälle.

Annons

Här är det viktigt att framhålla att den föreslagna listan över besparingar avser ett läge där förvaltningen tvingas till besparingar utifrån tilldelad budget. Så är inte fallet enligt det budgetförslag som styret presenterade den 29 april i år.

Att oppositionen nu, trots det öppet kommunicerade budgetförslaget, väljer att genom sin insändare fortsatt sprider felaktigheter med en kraftigt snedvinklad tolkning av verkligheten tyder på idétorka och brist på verkliga politiska ambitioner. För att populistiska utspel ska få fäste behöver de vara väsentligt mer och bättre underbyggda.

Samarbetet mellan styret och socialförvaltningen fungerar trots oppositionens villfarelser mycket bra. Det finns en stor förståelse mellan parterna för respektive parts uppdrag och intentioner. Vi i styret hyser en stor respekt för den professionalism som socialförvaltningen uppvisar i alla sina redovisningar och konstaterar också att förvaltningen gör allt i sin makt för att leverera en utmärkt service till kommunens invånare.

Då det liggande budgetförslaget medger ett tillskott utöver innevarande budget kommer förvaltningen att kunna fortsätta sitt utmärkta arbete och ge våra svagaste i samhället den trygghet de förtjänar. I budgetförslaget visar också styret bestående av Moderaterna och Socialdemokraterna att kommunala kärnverksamheter är i fokus och att en politisk stabilitet är vad vår kommun behöver och förtjänar.

Lena Nilsson (S)

Ordförande Socialnämnden

Jörgen K. Nilsson (M)

1:e Vice Ordförande Socialnämnden

”Då det liggande budgetförslaget medger ett tillskott utöver innevarande budget kommer förvaltningen att kunna fortsätta sitt utmärkta arbete och ge våra svagaste i samhället den trygghet de förtjänar.”
Annons
Annons
Annons
Annons