Annons

SD vill vilseleda och skapa oro

I onsdagens tidning kan vi läsa om att Sverigedemokraterna säger att de vill ”rädda” Hässleholmsgården och anklagar Moderaterna och Socialdemokraterna för att vilja bebygga motionsslingorna vid Hässleholmsgården.
Politik • Publicerad 25 september 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Inget hot mot Hässleholmsgårdens fina omgivningar, får SD till svar.
Inget hot mot Hässleholmsgårdens fina omgivningar, får SD till svar.Foto: Kristina Höjendal

Detta är en vilseledningsmanöver där SD vill skapa oro, konflikter och utmåla för invånarna att det finns en politisk konflikt där SD är goda och övriga onda. Så är givetvis inte fallet.

Vi tror att våra medborgare är smartare än att de går på denna retorik. Inga politiska partier i Hässleholm vill förstöra grönområdena vid Hässleholmsgården. Det är ingen politiker i Hässleholm som överhuvudtaget har den avsikten.

Annons

Det som tagits fram är ett planprogram för Garnisonsområdet i Hässleholm. I ett senare skede kommer detaljplaner att utformas. Det som eventuellt skulle kunna bli aktuellt längre fram i detaljplanearbetet är att några meter längst ut på en slinga tas i anspråk. I så fall flyttas en liten bit av en slinga några meter, i övrigt hålls grönområdet intakt.

Det är viktigt att vi i politiken håller en sansad debatt och ger våra medborgare korrekta fakta. Här väljer man istället från SD att skapa oro helt i onödan och utmåla det som görs som något negativt, när det i själva verket är positivt för kommunen att fler kan bo i ett trevligt kommande område med grönområde alldeles inpå husknuten. SD sätter alltså sina egna intressen och sitt parti före medborgarnas rätt till adekvat information.

Lena Wallentheim (S)

Kommunstyrelsens ordförande

Lina Bengtsson (M)

Kommunalråd

Bo Persson (M)

Ordförande Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Annons
Annons
Annons
Annons