Annons

Skogsbönderna är idag akut utrotningshotade

Skogen har alltid varit viktig i Göingebygden, men även kulturmarkerna runt byarna som har odlats eller betats av fän som nötdjur och får. Med tiden skapade dessa brukade marker ljusinsläpp, landskapsvyer och biologisk mångfald i ett övrigt rätt kargt skogslandskap.
Skogsbruk i Göinge • Publicerad 8 december 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Skogsbönder och deras djur, utrotningshotade arter i Skåne.
Skogsbönder och deras djur, utrotningshotade arter i Skåne.Foto: Staffan Fredlund Privat

Ett mycket hårt arbete med stenröjning, dikningar och stengärdsgårdar har bidragit till dagens landskapsbild. En miljö som är trivsam och där vi är många som känner en stolthet inför tidigare generationers slit och envishet.

Vildsvin, varg och ointresse för kulturmarkerna skyndar på försvinnandet.
Vildsvin, varg och ointresse för kulturmarkerna skyndar på försvinnandet.Foto: Staffan Fredlund Privat

Dock sker det nu snabbt att dessa värdefulla och vackra kulturmarker försvinner! Första skälet är viltstammar av både vildsvin och varg som bidrar till extraarbete, ökade omkostnader för stängsling och att vissa marker nu prioriteras bort då tillsynen för tamdjuren blir för svår eller dyr att hantera.

Annons

Med vildsvinen (jordfräsarna) blir konsekvensen att vissa marker inte går att fixa till maskinellt, med tiden så blir det puckelpist och ogräs tränger in i de uppbökade ytorna på betesmarkerna. Så summa summarum ovan nämnda skadedjur bidrar till negativt till bevarandet av värdefulla kultur- och naturmiljöer.

Det andra skälet som jag har skrivit om i tidigare insändare är att skyddet för vårt kulturlandskap är obefintligt det vill säga, att jordbruksmarkerna tas ur bruk och planteras med skog. Om du som markägare bygger något på en kulturmark eller placerar vindkraftverk alternativt solceller, då stoppar länsstyrelsen som huvudregel detta för att skydda vår livsmedelsproduktion (trots att de kan samexistera).

Men att plantera skog det har just nu frikort, då det betraktas som ”natur” och det finns en grundsyn (i teorin) att marken skulle kunna gå att odla upp igen eller återställas som betesmark. Många gårdar i Göingebygden har de sista 30 åren köpts upp, styckats av och planteras igen med granskog. Ofta av finansiellt starka individer som inte väljer att bo i de byar eller bygder som påverkas negativt. Jag tycker att detta är fel, lagskyddet för vår kulturmarker behöver stärkas utifrån samhällsnyttan – både lokalt och nationellt. Vi behöver småskalig livsmedelsproduktion och en levande landsbygd även i framtiden.

Skogsbönderna är idag akut utrotningshotade! Inte ens en idealist som jag själv tror att Göingebygdens kulturlandskap kan hållas vid liv om utgifterna konstant är större än intäkterna för bönderna, eller om staten främjar skogstillväxt på bekostnad av livsmedelsproduktion. Kanske att beredskapsfrågorna kan få politiken eller länsstyrelsen att vakna? Vi går mot en mörkare och mer avbefolkad landsbygd i Göinge om inget görs. Och turisterna undrar var de kan klappa Mamma Mu eller fåren.

Staffan Fredlund

Övre Stafshult, Visseltofta (månskensbonde)

Annons
Annons
Annons
Annons