Annons

Skrämmande om allvarliga fallskador på äldre man

I lördagstidningen den 3 februari kunde man läsa följande: En äldre man som behövde boende, vård och omsorg inom Hässleholms kommun fick istället efter att ha fallit ett flertal gånger utan att få någon hjälp, ett flertal frakturer av varierande ålder, käkbensbrott, blåmärken över kroppen samt allvarliga inre blödningar.
Äldrevård • Publicerad 12 februari 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Enligt tidningsartikeln uppger sjuksköterskorna att det är svårt att hinna in till patienterna, men han föll inte en eller två gånger utan ett tjugotal. ”, konstaterar skribenten.
”Enligt tidningsartikeln uppger sjuksköterskorna att det är svårt att hinna in till patienterna, men han föll inte en eller två gånger utan ett tjugotal. ”, konstaterar skribenten.Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Detta hade sjukhuset slagit larm om när han inkommit dit akut, man hade där också frågat varför han inte inkommit tidigare.

Man tar sig för pannan och frågar vad är detta och hur är det möjligt att det kan ske i dagens verksamhet? Men det är kanske just i dagens flexibla och digitaliserade värld som detta är möjligt.

Annons

Personliga möten som betyder så mycket inte minst inom vården tycks det finnas en tendens till att reducera och ersätta digitalt. Var finns etik och värdegrunder? I min yrkesutövning för längesedan förvisso, fanns på vårdenheter någon som hade det övergripande ansvaret, men så tycks det inte vara längre.

Varför gjordes inga uppföljningar efter alla fall? Enligt tidningsartikeln uppger sjuksköterskorna att det är svårt att hinna in till patienterna, men han föll inte en eller två gånger utan ett tjugotal. Kanske hade man kunnat följa upp någon av dessa. Detta kan man ju tycka som utomstående.

Så bra att politikerna ska bli involverade. Säkert behöver man diskutera vilken bemanning man har, kanske behöver den utökas. Har man en bra grundbemanning kan man genom den också täcka upp viss korttidsfrånvaro inom enheten. Troligen behöver organisationen ses över. Hela händelsen är ju förödande.

Hur ska man som kommuninnevånare förhålla sig till att man inom inte alltför avlägsen tid själv kan behöva vård och omsorg? Detta behöver man nogsamt fundera över. Man kan bara hoppas att inte fler vård- och omsorgstagare råkar illa ut

Astrid Nilsson

Leg sjuksköterska

”Troligen behöver organisationen ses över. Hela händelsen är ju förödande.”
Annons
Annons
Annons
Annons