Annons

Socialtjänsten skapar många fall av relationsvåld

Socialchefen Sus Lantz påstår att antalet ärenden gällande våld i nära relationer (VNR) ökat med 33 procent sedan 2022 och att de två VNR-handläggarna som handhar denna typ av ärendena, inte orkar med utan socialtjänsten måste anställa ytterligare en handläggare.
Socialkritik • Publicerad 19 oktober 2023
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Ökningen av relationsvåldet är en konstruktion av socialtjänsten, hävdar skribenten.
Ökningen av relationsvåldet är en konstruktion av socialtjänsten, hävdar skribenten.Foto: Claudio Bresciani / TT

Replik på Sus Lantz uttalande om att våld i nära relation ökar i Hässleholms kommun.

Jag vill med bestämdhet påstå, att ökningen med 33 procent är en konstruktion och inte ett uttryck för någon ökning av fall i verkligheten.

Annons

Det skall givetvis sägas att det finns personer som är utsatta på riktigt och behöver skydd men en icke oansenlig andel av ärendena är skapade av socialtjänsten själva genom dessa VNR-handläggare. Sus Lantz bekräftar ju faktiskt detta själv när hon säger att ökningen beror på ”ökad kunskap” – vilket är en omskrivning för att de anställt personal med ”speciell kompetens” inom VNR.

Denna ”speciella kompetens” kan nog bäst beskrivas med ett citat från Leif GW Persson när han beskrev en mycket känd sexualbrottsutredare som härjande i början på 2000-talet genom att säga att ” Hon ser pedofiler i varenda buske”. Det är numera klarlagt att många dömdes felaktigt på hennes utredningar.

Hon följde sin så kallade confirmation bias, det vill säga hon hade förutfattade meningar och hade redan innan utredningarna börjat bestämt sig för vilken slutsats hon skulle komma fram till. Ett arbetssätt som strider mot allt vad vetenskaplig utredningsmetodik heter. Därför avskedades hon också senare.

Så arbetar man inom socialtjänsten idag. De saknar utbildning i vetenskaplig utredningsmetodik och resultaten av det läser vi dagligen om. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kritiserar socialtjänsten återkommande för deras brist på utredningskompetens.

Enligt IVO är det fel i mer än 60 procent av utredningarna. JO kritiserar återkommande socialtjänstens utredningar för att vara rättsosäkra och godtyckliga. Googla på IVO/JO och socialtjänsten så får ni själva se.

För att återknyta till Sus Lantz och hennes påstående så vill jag med bestämdhet hävda att en stor del av de fall hon hänvisar till samt ökning hon beskriver, kan härledas till utredarnas conirmation bias, och att de ersatt vetenskaplig utredningsmetodik med tyckande och känslor samt inte minst sina egna preferenser och åsikter gällande genus.

Jag råkar ha insyn i flera fall i just Hässleholms socialtjänst där VNR-handläggarna skapat ärenden.

Parter som inte vill ha någon inblandning av socialtjänsten blir ”övertalade” och i vissa fall även hotade med att deras barn kommer att omhändertas om de inte går med på att anmäla våld i nära relation och sätta sig på skyddat boende – till enorma och kostnader för kommunen.

För att avrunda: Hade socialtjänsten arbetat enligt vetenskap och beprövad erfarenhet hade många av dessa fall aldrig existerat och enormt mycket onödigt lidande och kostnader hade sparats.

Det måste vara socialtjänstens uppgift att hjälpa dem som behöver hjälp på riktigt och inte som nu ägna sig åt att skapa problem och konflikter.

Annons

Sus Lantz säger också att varje handläggare har 33 ärenden var medan hälften vore rimligt. Hur tror ni detta påverkar kvalitén och rättssäkerheten i de ärenden som hanterats och pågår om man har dubbelt så många ärenden som man borde? Blir den högre eller lägre tror ni?

Mikael Johannesson

Annons
Annons
Annons
Annons