Annons

Stängda simhallar riskerar orsaka ökad ohälsa

Kommunens ansvar sträcker sig långt bortom att bara vara en administrativ enhet.
Kommunalt ansvar • Publicerad 9 maj 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Österåsbadet i Hässleholm kan bidra till öka ohälsa, resonerar skribenterna, eftersom badhusen i Tyringe och Bjärnum stängs när det nya badet öppnar.
Österåsbadet i Hässleholm kan bidra till öka ohälsa, resonerar skribenterna, eftersom badhusen i Tyringe och Bjärnum stängs när det nya badet öppnar.Foto: Pontus Svensson

För att driva igenom nya socialtjänstlagen och omställning till nära vård som staten beslutar om, måste den lokala politiken ge förutsättning att kunna genomföra de beslut som riksdagen fattat. En kommunal verksamhet ska inte tränga in på områden där privata aktörer redan erbjuder tjänster. Äventyrsbad och spa är exempel på verksamheter som bör lämnas till den privata sektorn.

Vi måste omdefiniera vår syn på välfärd för att klara av de utmaningar som vi kommer att ställas inför. Vi kan inte längre vara reaktiva i vår hantering av samhällsfrågor, utan bli proaktiva, investera i förebyggande åtgärder för att skapa en miljö där människor trivs och vill bo.

Annons

Kärnan i kommunens ansvar ligger i att erbjuda ett grundläggande skyddsnät för alla sina invånare. Det handlar om att tillhandahålla resurser och stöd för att främja hälsa, utbildning och en meningsfull tillvaro för alla. Att satsa på tidiga insatser inom förskola, utbildning och social välfärd är nyckeln till att bygga en stark och hållbar framtid.

Det är av väsentlig betydelse att en kommun intar ett långsiktigt perspektiv när det gäller folkhälsan, särskilt med tanke på den växande utmaningen med en åldrande befolkning. Att ge en högkvalitativ omsorg till en allt äldre befolkning blir mer komplicerat och kostsamt över tid. Olika pensionärsföreningar nyttjar simhallar exempelvis till vattengymnastik, vilket är en bra motion för äldre människor. Skolan använder simhallar till att lära barn simma vilket ingår i läroplanen. Att stänga två simhallar i kommunen till förmån för ett äventyrsbad utan ekonomisk hållbarhet, kan innebära en risk för försämrad hälsa. Det kan leda till ökade påfrestningar på omsorgsförvaltningen, som då måste hantera problem som hade kunnat undvikas eller fördröjts.

Nära vård innebär att hela samhället, inte bara vård- och omsorgsverksamheterna, måste ompröva och anpassa sig. Den kommunala politiken måste kunna förmå att se bortom kortsiktiga budgetprioriteringar och i stället fokusera på långsiktiga strategier för att främja hälsa och välbefinnande i samhället.

Som invånare i en landsortskommun som Hässleholm inser jag vikten av att ge förutsättningar för alla medborgare, oavsett var de bor. Det handlar om att erbjuda meningsfulla aktiviteter till ett pris som är överkomligt för alla. För när vi investerar i våra familjer, barn, ungdomar och äldre, investerar vi i en bättre och mer livskraftig framtid för oss alla. Hässleholms kommun är på väg att montera ner förutsättningar för en modern välfärd.

Sara och Kristian Håkansson

”Hässleholms kommun är på väg att montera ner förutsättningar för en modern välfärd.”
Annons
Annons
Annons
Annons