Annons

Svenska folk, gå ut och beskåda kalhyggen

Hej Lars-Ivar! Jag är vare sig miljöaktivist eller ser modernt skogsbruk på avstånd, bara en åldrande man som tillbringat en stor del av mitt liv i diverse naturtyper så uppmaningen att titta på kalhyggen är överflödig i mitt fall. Jag har tyvärr sett alltför många redan.
Skogsbruk • Publicerad 26 mars 2024
Detta är en opinionstext i Norra Skåne. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
”Markberedning i sig är dessutom gravt miljöförstörande för alla organismer som lever i de övre jordlagren.”, påpekar skribenten.
”Markberedning i sig är dessutom gravt miljöförstörande för alla organismer som lever i de övre jordlagren.”, påpekar skribenten.Foto: Åsa A Cederbom

Din hyllning till hyggesbrukets förnämliga gåvor klingar lite falskt, att du har lingon och blåbär på några ställen är nog just några för dessa bär trivs inte på de solstekta, torra, risbemängda och ofta markberedda hyggena. Markberedning i sig är dessutom gravt miljöförstörande för alla organismer som lever i de övre jordlagren.

När planteringen efter ett antal år har växt till sig växer det så tätt så att solen sällan når marken, markväxtlighet och djurliv är i princip noll, dina humlor eller andra pollinatörer finns inte, inget att pollinera heller.

Annons

Efter ytterligare tillväxt och gallring har man skapat en monokulturell virkesplantage där det i stort sett inte finns annat än mossa, gammalt ris och ett fåtal svampar. Den biologiska mångfalden avseende blommor, insekter, fåglar med mera är sällsynt, nästan lika dött som i en majsåker.

Dina omhuldade kalhyggen har förvandlats till pengar på rot som inom kort blir ett nytt kalhygge och sen snurrar eländet ett varv till.

Ditt försvarstal och hyllning till kalhyggesbruket tolkar jag som att du skapar dig alibi för att våldföra dig på moder jord och naturen, det börjar bli fler och fler skogsägare som har eller ska ställa om till ett blandbruk där man låter träd bli gamla och stora och därmed binder betydligt mer koldioxid än hyggen och plantager där allt huggs samtidigt oavsett storlek. Den möjligheten har även du.

Den dag när du börjar sköta din skog i samklang med naturen istället för mot kan du börja prata om naturvärden.

Att den som äger skog vill tjäna pengar på densamma är inget att säga om men att samtidigt med kalhuggna ytor tala om biologisk mångfald blir en aning patetiskt. Där plantageägaren får vinst får naturen och dess vänner bara förlust

Holger Eliasson

”Ditt försvarstal och hyllning till kalhyggesbruket tolkar jag som att du skapar dig alibi för att våldföra dig på moder jord och naturen”
Annons
Annons
Annons
Annons